Politici macroeconomice de adoptare a monedei euro in Romania

                                   CUPRINS
Introducere
                             5
Cap.1 Politici macroeconomice                                         7
           1.1.Politica monetară
              1.2.Politica fiscală
              1.3.Politica bugetară
              1.4.Politica monetară şi fiscală în ciclul de afaceri
              1.5.Politicile de ajustare structurală şi dezvoltare a
economiei României
Cap.2 Aspecte generale privind Uniunea Economică si Monetară        15
        2.1.Principalele momente ale formării Uniunii Economice şi Monetare
        2.2.Tratatul de la Maastricht
        2.3.Componentele Uniunii Economice şi Monetare
        2.4.Argumente pro şi contra formării Uniunii Economice  şi  Monetare
în Europa
Cap.3 Instaurarea monedei unice                                     24
        3.1.Scenarii si criterii de convergenţă necesare pentru trecerea  la
moneda unică
        3.2.Avantaje si costuri privind introducerea monedei unice în Europa
             3.3.Extinderea Uniuniunii Economice  şi  Monetare  spre  Europa
Centrală si de Est
                      3.3.1.Trecerea de la UE la UEM prin ERM II
                       3.3.2.Studiul  convergenţei  economice  ale   Ţărilor
Europei Centrale şi de Est
                      3.3.3.Trecerea la euro a noilor state membre ale UE
                 3.3.4.Criza financiară  şi  impactul  ei  asupra  adoptării
monedei euro
Cap.4 Perspective privind intrarea României în UEM                  37
             4.1.Etapa adoptării euro pentru România
             4.2.Studiul de caz: Etapa participării României la ERM II
Concluzii                                                           51
Bibliografie
                                   52
Anexa
                                     53

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu