Politici Manageriale de Imbunatatire a Folosirii Resurselor Materiale si Umane

                                   CUPRINS
CAPITOLUL I - Prezentarea temei   1
I.1. Politicile manageriale  1
I.2. Resursele   7
      I.2.1. Resurse materiale     8
      I.2.2. Resurse financiare    10
      I.2.3. Resurse informaţionale     11
      I.2.4. Resurse umane   12
      I.2.5. Resurse manageriale   13
           I.2.5.1. Managementul în general  13
           I.2.5.2. Relaţiile de management  14
CAPITOLUL II - Prezentarea   generală a firmei “S.C.  Braiconf S.A.  Brăila”
16
II.1. Prezentarea generală a societăţii 16
      II.1.1. Scurt istoric  16
      II.1.2. Agentul economic     17
      II.1.3. Statutul societăţii - denumirea, forma juridică, sediul     19
      II.1.4. Scopul şi obiectul de activitate al societăţii   19
      II.1.5. Tehnologia de fabricaţie  22
II.2. Prezentarea generală a factorilor de producţie     22
      II.2.1. Materiile prime      22
      II.2.2. Sistemul de management    23
      II.2.3. Prezentarea structurii organizatorice      23
II.3. Relaţiile întreprinderii cu mediul     25
      II.3.1. Mediul economic românesc  25
      II.3.2. Piaţa externă  27
      II.3.3. Piaţa internă  28
      II.3.4. Protecţia mediului înconjurător 32
II.4. Analiza stării tehnice a dotării agentului economic     33
II.5. Analiza situaţiei economico – financiare     34
II.6. Direcţii de perfecţionare   37
CAPITOLUL III - Analiza diagnostic cu evidenţierea punctelor forte şi  slabe
38
III.1 Analiza cheltuielilor aferente costurilor de productie  38
III.2 Analiza eficienţei cheltuielilor cu salariile      43
III.3. Analiza cheltuielilor variabile   57
III.4.Analiza cheltuielilor fixe  61
III.5.Analiza riscurilor de exploatare  66
III.6.Analiza cheltuielilor materiale   68
III.7. Analiza cheltuielilor cu amortizarea  74
III.8.Analiza costului pe produs  76
III.9.Analiza costului pe produse comparabile      78
III.10. Analiza costului marginal 79
III.11. Analiza eficienţei utilizării resurselor umane   82
III.12. Puncte forte şi puncte slabe ce au reieşit  din  analiza  diagnostic
efectuată S.C. BRAICONF S.A. 89
CAPITULUL   IV  -  Recomandări  strategico  –  tactice  de   amplificare   a
potenţialului de viabilitate economică  şi managerială a firmei     100
IV.1. Reducerea cheltuielilor întreprinderii 100
IV.2. Mãsuri concrete şi calcularea eficienţei economice 102
Bibliografie     116

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu