POLITICI MONETARE ANTIINFLATIONISTE

                                   CUPRINS
INTRODUCERE                                                         3
CAPITOLUL    I         INFLAŢIA     -     FORMĂ     DE     MANIFESTARE     A
                                    DEZECHILIBRELOR                 MONETARE
    4
             1.1.   MONEDA   SI   SISTEMUL   MONETAR.   ECHILIBRUL   MONETAR
   4
      1.2 CONCEPTUL DE INFLAŢIE.  CAUZE ŞI FORME DE MANIFESTARE    5
                    1.2.1         Inflaţia         declarată         (forte)
                 8               1.2.1.1      Inflaţia      prin      cerere
                        8
                        1.2.1.2        Inflaţia         prin         costuri
       10
                            1.2.1.3            Inflaţia            importată
  11
                           1.2.1.4           Inflaţia            structurală
       16
                   1.2.1.5    Procesul    de    dezvoltare    a    inflaţiei
       17
                             1.2.1.6.1           Inflaţia           deschisă
       17
                             1.2.1.6.2           Inflaţia            ascunsă
       18
                            1.2.1.7.       Iesirea       din        inflatie
              18
                    1.2.2         Inflaţia         târâtoare         (lentă)
       20
      1.3 EFECTELE ECONOMICE ŞI SOCIALE ALE INFLAŢIEI                   21
                         1.3.1              Evoluţii               economice
  21
                1.3.2      Consecinţele      sociale      ale      inflaţiei
       22
CAPITOLUL II    EVOLUŢIA INFLAŢIEI ÎN ŢĂRILE DEZVOLTATE
                                         ŞI   CU   ECONOMIE   ÎN   TRANZIŢIE
            25
      2.1 INFLAŢIA ÎN ŢĂRILE DEZVOLTATE                            25
      2.2 INFLAŢIA ÎN TĂRILE ÎN CURS DE TRANZIŢIE                        28
CAPITOLUL      III         FENOMENUL      INFLAŢIONIST      ÎN       ROMÂNIA
    33
      3.1 EVOLUŢIA PROCESULUI INFLAŢIONIST                         33
             3.1.1.  Situaţia  economică  a   României   înainte   de   1989
        33
             3.1.2.  Procesul  inflaţionist  în   perioada   1990   –   1997
            34
      3.2 CAUZE ŞI FORME DE MANIFESTARE                                  37
             3.2.1   Cauzele   principalelor   dezechilibre   din   economie
        37
                 3.2.1.1 Dezechilibrul structural  între  cerere  şi  ofertă
                  37                3.2.2        Politica        veniturilor
                                39                 3.2.3  Politica  cursului
de schimb                                                    41
                      3.3                 IMPACTUL                 INFLAŢIEI
   42
                    3.3.1         Efecte          asupra          populaţiei
        42
                 3.3.2       Efecte       asupra       sectorului       real
        43
                3.3.3      Efecte      asupra      sectorului      financiar
        44
      3.4 POLITICA MONETARĂ ŞI CONTROLUL INFLAŢIEI                       45
                           3.4.1                Masa                monetară
   45
                       3.4.2            Curs            de            schimb
   46
CONCLUZII                                                          48
BIBLIOGRAFIE                                                       49

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu