POLITICI SI TRATAMENTE CONTABILE PRIVIND EVALUAREA STOCURILOR ( IAS 2)

                                 CAPITOLUL I
                  DELIMITĂRI SI STRUCTURI PRIVIND STOCURILE
       CAPITOLUL  II
  REFERENTIALUL CONTABIL. STANDARDE SI REGLEMENTARI   CONTABILE IN DOMENIU
                        CAPITOLUL III
                   SINTEZA DIN LITERATURA DE SPECIALITATE
                                CAPITOLUL IV
   RECUNOAŞTEREA ŞI EVALUAREA ELEMENTELOR, TRANZACŢIILOR ŞI EVENIMENTELOR.
                      PRINCIPIILE ŞI REGULILE EVALUĂRII
      4.1 Evaluarea stocurilor
         4.2 Principiile şi regulile evaluării
        4.3 Evaluarea la data intrării în entitate
      4.4 Evaluarea stocurilor la inventar şi la bilanţ
    4.5 Evaluarea stocurilor la ieşire
    CAPITOLUL V
          TRATAMENTELE ŞI PRACTICILE CONTABILE SPECIFICE STOCURILOR
     5.1 Contabilitatea primară şi sistemul de conturi
       5.2 Analiză şi funcţionarea conturilor
        5.3 Contabilitatea de raportare. Situaţiile financiare specifice
conturilor
     CAPITOLUL VI
                 ANALIZE SI INTERPRETARI FINANCIARE
               Standardul internaţional de contabilitate IAS 2
42 pagini
-----------------------
                                      1

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu