POLITICI SI TRATAMENTE CONTABILE PRIVIND EVALUAREA INITIALA SI ULTERIOARA A IMOBILIZARILOR CORPORALE

CAPITOLUL I. STADIUL CUNOAŞTERE ÎN DOMENIU. SINTEZĂ DIN LITERATURĂ DE SPECIALITATE
1.1 Definiţii, delimitări şi structuri privind activele imobilizate ...... 1
1.2 Referenţialul contabil. Standarde şi reglementări contabile în domeniu .................................................................................................. 3
1.3 Sinteză din literatura de specialitate ............................................. 4
1.4 Recunoaşterea şi evaluarea imobilizărilor corporale .................. 5
1.4.1 Recunoaşterea imobilizărilor corporale ..................................... 5
1.4.2 Evaluarea imobilizărilor corporale ............................................ 6
1.4.2.1 Evaluarea iniţială a imobilizărilor corporale ................. 7
1.4.2.2 Evaluarea ulterioară recunoaşterii iniţiale .................... 8
1.4.2.3 Evaluarea la ieșire a imobilizărilor corporale ............... 8
1.4.2.4 Evaluarea la incheierea exercitiului ................................ 10
1.4.3 Reevaluarea imobilizarilor corporale ............................................. 11
1.5 Tranzacţii şi evenimente privind intrarea imobilizărilor corporale .............................................................................................. 14
1.5.1 Intrări prin achiziţie ............................................................... 14
1.5.2 Intrări de imobilizări corporale prin producţie proprie ............ 14
1.5.3 Intrări de imobilizări corporale prin aport în natură ............... 15
1.5.4 Intrări de imobilizări corporale cu titlu gratuit prin donaţii, prin plusuri de valoare la inventar .......................................................... 15
1.5.5 Intrări de imobilizări corporale prin schimb de active .............. 15
1.5.6 Cheltuieli ulterioare ................................................................ 16
1.6 Contabilitatea amortizării imobilizărilor ................................... 16
1.6.1 Definiţie, forme, elemente amortizabile şi durata amortizării .... 16
1.6.2 Metode de amortizare ............................................................. 19
1.7 Sistemul de conturi privind imobilizările corporale .................. 22
1.8 Deprecierea imobilizărilor ........................................................... 24
1.9 Derecunoaşterea activelor imobilizate corporale ....................... 26
1.10 Interpretări şi analize financiare ............................................... 26
CAPITOLUL AL II – LEA Analiza comparată şi dezbateri privind evaluarea iniţială şi ulterioară a imobilizărilor corporale.
2.1 Recunoaşterea şi evaluarea privind imobilizări corporale ..................... 30
2.1.1 Reevaluarea sau nereevaluarea imobilizărilor .......................... 30
2.1.2 Revizuirea duratei de viaţă şi a valorii reziduale ...................... 31
2.1.3 Nedeprecierea activelor corporale non-curente ........................ 32
2.2 Convergenţe şi controverse privind recunoaşterea şi evaluarea imobilizărilor corporale ........................................................................... 33
    2.2.1 Recunoaştere .......................................................................... 34
2.2.2 Costuri de demontare, de mutare şi de restaurare a activelor .... 35
2.2.3 Tranzacţii de schimb ale activelor ........................................... 36
2.2.4 Evaluare după recunoaştere .................................................... 38
2.2.5 Amortizarea ........................................................................... 38
     2.2.5.1 Amortizarea: unitate de măsură ..................................... 38
     2.2.5.2 Amortizarea: valoare amortizabilă ................................. 39
    2.2.5.3 Amortizare: perioada de amortizare ................................ 39
     2.2.5.4 Amortizare: metodă de amortizare ................................. 40
2.2.6 Derecunoaşterea. Data recunoaşterii ....................................... 40
2.2.7 Clasificarea câştigurilor .......................................................... 40
2.2.8 Prevederi tranzitorii ............................................................... 40
2.3 Testul dedepreciere a imobilizărilor corporale .......................... 41
    2.3.1 Descifrări privind testul de depreciere. IAS 36 Deprecierea activelor .................................................................................................. 41
2.3.2 Criterii de recunoaştere a deprecierii activelor ......................... 42
2.3.3 Tehnici decontabilizare a deprecierii activelor ......................... 43
2.3.4 Efectuarea testului de depreciere ............................................. 44
2.3.5. Compensarea pierderilor din depreciere ................................. 47
2.3.6. Reluarea pierderilor din depreciere ........................................ 48
Concluzii
ANEXE
BIBLIOGRAFIE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu