Politicile de Incluziune ale Romilor in Uniunea Europeana

Cap 1 Abordarea teoretica 4
1.1 Romii migratie versus mobilitate (Teorii ale migratiei/mobilitătii) 4
1.2 Geneza identităţii istorice şi lingvistice a populaţiei rome 15
1.3 Libera circulatie în spatiul UE 26
Perspectiva comparativa 28
Cap 2 Cadrul legislativ european şi analiza strategiilor naționale 29
2.1 Strategia Cadru a Uniunii Europene vizând integrarea persoanelor rome 29
2.2 Strategia de Incluziune în România 32
2.3 Strategia de Incluziune în Franta 40
2.4 Strategia de Incluziune în Anglia 47
Perspectiva comparativa 52
Cap 3 Studiu de caz Franta 54
3.1 Evenimentele şi argumentele Franţei 54
3.2 Reacţii şi argumente ale UE 55
Perspectiva comparativa 60
Cap 4 Proiect de cercetare privind integrarea cetăţenilor romi in Uniunea Europeana 61
4.1 Metodologia Cercetării 61
4.2 Prezentarea şi analiza datelor 64
Concluzii generale 67
Bibliografie 69

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu