POTENTIALUL COMERCIAL, SOLDURILE INTERMEDIARE DE GESTIUNE si ANALIZA CIFREI DE AFACERI

CUPRINS
CAPITOLUL I. PREZENTAREA GENERALĂ A S.C.MOBIFAG SRL
      1.1 Elemente de
identificare................................................................
.........
      1.2 Mod de
constituire.................................................................
.................
      1.3 Istoricul S.C Mobifag
SRL.....................................................................
      1.4 Scopul şi obiectivul S.C.Mobifag
SRL..................................................
      1.5 Procesul
tehnologic..................................................................
.............................................
CAPITOLUL II. STAREA ECONOMICĂ GENERALĂ A S.C.MOBIFAG SRL
      2.1 Dimensiunea afacerii
............................................................................
....
      2.2 Tendinţa
afacerii....................................................................
....................
      2.3 Amplasarea
afacerii....................................................................
.............
      2.4 Relaţiile financiare ale societăţii cu furnizorii şi
clienţii.....................
      2.5 Eficienţa economică generală
................................................................
      2.6 Principalii indicatori economico-financiari
........................................
CAPITOLUL III. POTENŢIALUL COMERCIAL AL S.C.MOBIFAG SRL
      3.1 Piaţa de
aprovizionare...............................................................
...................
      3.2
Clienţii....................................................................
.....................................
      3.3 Segmentul de
piaţă.......................................................................
.................
      3.4
Concurenţa..................................................................
............................
CAPITOLUL IV. SOLDURILE INTERMEDIARE DE GESTIUNE
      4.1 Marja
comercială..................................................................
....................
      4.2 Producţia
exerciţiului................................................................
..........
      4.3 Valoarea
adăugată....................................................................
.................
      4.4 Rezultatul brut al
exploatării.................................................................
...
      4.5 Rezultatul
exploatării.................................................................
..........
      4.6 Rezultatul
curent......................................................................
...........
      4.7 Rezultatul brut al
exerciţiului................................................................
...................
      4.8 Rezultatul net al   e
xerciţiului.................................................................
...................
CAPITOLUL V. ANALIZA CIFREI DE AFACERI
      5.1 Consideraţii generale asupra cifrei de
afaceri............................................................
      5.2 Analiza nivelului şi dinamicii cifrei de
afaceri.......................................................
        5.2.1 Analiza nivelului cifrei de
afaceri.....................................................................
        5.2.2 Analiza dinamicii cifrei de
afaceri.....................................................................
...
      5.3 Analiza structurii cifrei de
afaceri.....................................................................
.........
        5.3.1 Analiza cifrei de afaceri pe
produse.....................................................................
.
        5.3.2 Analiza cifrei de afaceri pe
clienţi.....................................................................
.
      5.4 Analiza factorială a cifrei de
afaceri.....................................................................
..
CONCLUZII
............................................................................
.............................................
Bibliografie................................................................
......................................................
Anexe.......................................................................

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu