Practica la Banca Comerciala Romana

                      I.  SISTEMUL INFORMAŢIONAL BANCAR
     II.  FORME ŞI TEHNICI SPECIFICE RELAŢIILOR FINANCIARE ALE BĂNCII CU
                            AUTORITĂŢILE PUBLICE
      II.1. Contribuţia la asigurări sociale
      II.2.  Impozitul pe venitul persoanelor fizice
      II.3.  Impozite şi taxe locale
      II.4. Documentele întocmite pentru determinarea şi  plata  impozitelor
şi taxelor
         III. MODALITĂŢI ŞI INSTRUMENTE DE PLATĂ UTILIZATE DE BANCĂ
        III.1.  Decontarea pe baza ordinului de plată
      III.2.  Decontarea pe baza cecului
      III.4.  Decontarea pe baza cambiei şi biletului la ordin
      III.4.  Tipurile de carduri emise de BCR
         IV.  OPERAŢIUNI DE CREDITARE BANCARĂ A AGENŢILOR ECONOMICI
      IV.1.  Dispoziţii generale
      IV.1.1.  Principii şi reguli generale privind activitatea de creditare
      IV.1.2.  Beneficiarii produselor tip credit
                 IV.1.2.1.  Categorii de beneficiari
           IV.1.2.2.  Surse de informare cu privire la clienţii băncii
      IV.2.  Categorii de produse bancare
      IV.2.1.  Categorii de produse tip credit pentru persoane fizice
      IV.2.2. Categorii de produse tip credit pentru persoane juridice
      IV.3. Creditele pentru activitatea de leasing, în lei şi/sau valută
Pagini 84

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu