PREGATIREA SI PERFECTIONAREA PERSONALULUI DIN CADRUL CURTII DE CONTURI A ROMANIEI

                                   Cuprins
Cap. 1      MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE
         ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ
         ...............................................................3
      1.1. Rolul şi importanţa resurselor umane în cadrul organizaţiei
         ………………...3
      1.2. Definirea managemantului resurselor umane ………………………………. 4
      1.3. Funcţionarul public şi funcţia publică ……………………………………….8
      1.4. Necesitatea pregătirii şi dezvoltării profesionale a personalului
         din administraţia publică ……………………………………………………….12
Cap. 2      PREZENTAREA CURŢII DE CONTURI A ROMÂNIEI ……………19
      2.1.  Modul de organizare şi funcţionare a Curţii de Conturi…………………...
         19
      2.2.  Conducerea Curţii de Conturi ……………………………………………...27
      2.3.  Principalele atribuţii ale Curţii de Conturi ………………………………... 29
      2.4.  Analiza structurii şi evoluţiei personalului ……………………………….. 30
      2.5.  Personalul Curţii de Conturi – evoluţie şi
structură.......................................35
Cap. 3      PREGĂTIREA ŞI PERFECŢIONAREA PERSONALULUI
         ÎN CADRUL CURŢII DE CONTURI …………………………………. 41
      3.1.  Politici de pregătire profesională a personalului …………………………..
           41
      3.2.  Managementul  resurselor umane ………………………………………… 60
      3.3.  Pregătirea formatorilor………………………………………………….......46
      3.4.  Pregătirea  angajaţilor de la nivel central şi
           local…………………………..48
 Cap. 4       CONCLUZII ŞI PROPUNERI …………………………………………. 56
      ANEXE ………………………………………………………………........ 63
      BIBLIOGRAFIE …………………………………………………………..65

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu