PRETURI SI CONCURENTA CONCURENTA SI COMPETIVITATE

     CAPITOLUL 1
       A. CONCURENTA – ELEMENTE TEORETICE
     Definirea concurentei.
     Structura concurenţei.
     Tipuri de concurenţă.
       B. COMPETITIVITATEA – ELEMENTE TEORETICE
     Definirea competitivitatii.
     Factorii competitivităţii economice.
     Indici de masurare  a competitivitatii.
          C. PRETURI – ELEMENTE TEORETICE
     Stabilirea preţurilor.
     Adaptarea preţului.
     Iniţierea modificărilor de preţ şi reacţia la modificările de preţ ale
     concurenţei.
       D. DISTRIBUTIA INTERNATIONALA
     Retele si canale de distributie
                                        CAPITOLUL 2
     Scurt istoric al S.C. MARCAT TRADING COMPANY S.R.L.
     Prezentarea formei actuale a S.C. MARCAT TRADING COMPANY S.R.L.
     Obiectul de activitate al S.C. MARCAT TRADING COMPANY S.R.L.
     Zone de activitate ale S.C. MARCAT TRADING COMPANY S.R.L.
     Cadrul organizatoric- resurse umane.
                                        CAPITOLUL 3
     STUDIU DE CAZ – un sortiment din gama produselor dulci.
     Concluzii
     Bibliografie

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu