Prezentarea cheltuielilor si veniturilor din punct de vedere teoretic al contabilitati financiare si din punctul de vedere al aplicarii lor la SC

INTRODUCERE
MOTIVAŢIA, IMPORTANŢA ŞI METODOLOGIA CERCETĂRII
1. PREZENTAREA GENERALĂ A SC CLAR SRL
1.1 PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII, SCURT ISTORIC, ACTUL DE CONSTITUIRE
ŞI FORMA JURIDICĂ
1.2 OBIECTIVUL DE ACTIVITATE; SPECIFICUL ACTIVITĂŢII DE COMERŢ CU MATERIALE
DE CONSTRUCŢII ŞI IMPLICAŢIÎLE LUI ASUPRA ORGANIZĂRII CONDUCERII EVIDENŢEI
CONTABILE
1.3 ORGANIZAREA , CONDUCEREA ŞI ADMINISTRAREA
1.4 ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII
1.5 DIAGNOSTIC FINANCIAR
2. ABORDAREA TEORETICĂ A CHELTUIELILOR ŞI VENITURILOR
2.1 CONCEPTELE DE CHELTUIELI ŞI VENITURI
2.1.1 CONCEPTUL DE CHELTUIELII
2.1.2 CONCEPTUL DE VENITURI
2.2 STRUCTURA CHELTUIELILOR ŞI VENITURILOR
2.2.1 STRUCTURA CHELTUIELILOR
2.2.2 STRUCTURA VENITURILOR
2.3 EVIDENŢA TEHNICO-OPERATIVĂ A CHELTUIELILOR ŞI VENITURILOR
2.4 ABORDAREA CONTABILA A CHELTUIELILOR
2.4.1. CONTABILITATEA CHELTUIELILOR DE EXPLOATARE
2.4.2. CONTABILITATEA CHELTUIELILOR FINANCIARE
2.4.3. CONTABILITATEA CHELTUIELILOR EXTRAORDINARE
2.4.4 CONTABILITATEA CHELTUIELILOR CU AMORTIZĂRILE, PROVIZIOANELE ŞI
AJUSTĂRILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE
2.4.5 CONTABILITATEA CHELTUIELILOR CU IMPOZITUL PE PROFIT ŞI ALTE IMPOZITE
2.5. ABORDAREA CONTABILA A VENITURILOR
2.5.1. CONTABILIATEA VENITURILOR DIN EXPLOATARE
2.5.2. CONTABILITATEA VENITURILOR FINANCIARE
2.5.3. CONTABILITATEA VENITURILOR EXTRAORDINARE
2.5.4 CONTABILITATEA VENITURILOR DIN PROVIZIOANE ŞI AJUSTĂRI PENTRU
DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE
2.6.DETERMINAREA REZULTATELOR EXERCIŢIULUI ŞI REPARTIZAREA ACESTUIA
2.7. NOILE REGLEMENTARI FISCALE ÎN CONTABILITATEA CHELTUIELILOR  ŞI
VENITURILOR
3. ANALIZA INDICATORILOR SPECIFICI CHELTUIELILOR, VENITURILOR ŞI
REZULTATULUI
3.1. NECESITATEA ANALIZEI
3.2. INDICATORII UTILIZAŢI ÎN ANALIZA ECONOMICO- FINANCIARĂ A CHELTUIELILOR
ŞI VENITURILOR
3.2.1. ANALIZA CIFREI DE AFACERI – (CA)
3.2.2. PRODUCŢIA EXERCIŢIULUI –(Qe)
3.2.3. MARJA COMERCIALA –( MC)
3.2.4. VALOAREA ADAUGATA – ( VA)
3.3. ANALIZA SOLDURILOR INTERMEDIARE DE GESTIUNE ( S.I.G.)
3.3.1. REZULTATUL EXPLOATĂRII – (RE)
3.3.2. REZULTATUL CURENT AL
3.3.3. REZULTATUL EXERCIŢIULUI ÎNAINTEA IMPOZITĂRII
3.3.4. PROFITUL
3.3.5. REZULTATUL EXERCIŢIULUI SAU PROFITUL NET
3.3.6. CAPACITATEA DE AUTOFINANŢARE
4. STUDIU DE CAZ PRIVIND CHELTUIELILE, VENITURILE ŞI REZULTATUL LA SC CLAR
SRL
 4.1. ÎNREGISTRĂRI CONTABILE PRIVIND CHELTUIELILE
4.2 . ÎNREGISTRĂRI CONTABILE PRIVIND VENITURILE
4.3. ÎNREGISTRĂRI CONTABILE PRIVIND REZULTATUL
5. CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
88 pagini

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu