PROBLEMATICA ANALIZEI ECONOMICO-FINANCIARE A CAPITALULUI. studiu SC

CAP. I
PROBLEMATICA ANALIZEI ECONOMICO-FINANCIARE A CAPITALULUI
1.1. SCOPUL, NECESITATEA ŞI UTILITATEA ANALIZEI  ECONOMICO  –  FINANCIARE  A
CAPITALULUI
1.2. TIPURI DE ANALIZĂ. METODE ŞI TEHNICI UTILIZATE ÎN ANALIZA  ECONOMICO  –
FINANCIARĂ
1.3. CONCEPTUL DE CAPITAL
1.4. PREZENTAREA FIRMEI
CAP. II
ANALIZA RATELOR DE STRUCTURĂ ALE BILANŢULUI
2.1.ANALIZA RATELOR DE STRUCTURĂ ALE ACTIVULUI
2.1.1. RATA ACTIVELOR IMOBILIZATE ( rAi  )
2.1.2 RATA ACTIVELOR CIRCULANTE (rac )
2.2 ANALIZA RATELOR DE STRUCTURĂ ALE PASIVULUI
2.2.1. RATA STABILITĂŢII FINANCIARE (rsf)
2.2.2. RATA AUTONOMIEI FINANCIARE
2.2.3. RATA DE ÎNDATORARE
      2.3. ANALIZA RATELOR DE FINANŢARE
                 CAP. III
ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR AL FIRMEI
      3.1. ANA LIZA ACTIVULUI NET CONTABIL
      3.2. ANALIZA FONDULUI DE RULMENT
      3.3 ANALIZA NECESARULUI FONDULUI DE RULMENT
3.4. ANALIZA TREZORERIEI
CAP. IV
ANALIZA GESTIUNII RESURSELOR
4.1. ANALIZA RATELOR DE GESTIUNE A CAPITALULUI
4.2. ANALIZA RATELOR DE GESTIUNE A STOCURILOR
4.3. ANALIZA RATELOR DE GESTIUNE A CLIENŢILOR ŞI
                                               FURNIZORILOR
CAP. V
ANALIZA RATELOR DE RENTABILITATE
5.1. ANALIZA RATEI DE RENTABILITATE ECONOMICĂ
5.2. ANALIZA RATEI DE RENTABILITATE FINANCIARĂ
CAP. VI
 DIAGNOSTIC FINANCIAR
6.1. ELEMENTELE DE DETERMINARE A STĂRII FINANCIARE.
CONCLUZII
PROPUNERI
Pagini 55

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu