Probleme teoretico-metodologice privind management resurse umane

CUPRINS
INTRODUCERE   
CAPITOLUL 1
PROBLEME TEORETICO-METODOLOGICE PRIVIND MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE
    Sistemul de stimulente materiale    7
    Planificarea, recrutarea, selecţia si angajarea    12
    Evaluarea performantelor    18
    Promovarea personalului    22
    Descrierea postului    24
    Stilul de management    26
CAPITOLUL 2
PREZENTAREA GENERALA A FIRMEI  PHILIP MORRIS ROMÂNIA
2.1.    Prezentarea firmei Philip Morris
2.1.1.    Organizaţiile si activităţile
                                                  Companiei Philip Morris                           29
    Regiunea CEMA a Companiei Philip Morris    31
    Organizaţia Philip Morris România    32
    Structura organizatorica    34
    Analiza economico - financiara
    Analiza dinamicii pe baza indicatorilor valori                        38
2.3.2 Analiza factorială a profitului aferent cifrei de
                                                                             afaceri                       40
    Analiza factorială a cifrei de afaceri                                        43
    Analiza ratelor de rentabilitate                                                46
CAPITOLUL 3
ANALIZA MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE LA PHILIP MORRIS ROMÂNIA
3.1.    Evaluarea generala a resurselor umane in cadrul
firmei Philip Morris România
3.1.1.    Evaluarea resurselor umane pe baza de sondaj
    Date generale despre sondaj                                          38
    Chestionar                                                                        42
    Analiza obiectivelor supuse cercetării                         46
    Concluzii                                                                             63
    Sistemul de stimulente materiale la Philip Morris
România                                                                                                    64
    Planificarea, recrutarea, selecţia si angajarea la
Philip Morris România                                                                     74
    Evaluarea performantelor la Philip Morris Român                        77
    Promovarea personalului la Philip Morris România                     81
    Fisa postului la Philip Morris România                                             88
    Stilul de management folosit la Philip Morris
România                                                                                                    91
3.8.    Evaluarea punctelor forte si a punctelor slabe la
Philip Morris România                                                                     92
CAPITOLUL 4
PERFECŢIONAREA MANAGEMENTULUI
RESURSELOR UMANE SI AVANTAJELE
PERFECŢIONĂRII
4.1.    Propuneri de perfecţionare                                88
    Plata orelor suplimentare    89
    Interviul la plecarea din firma    99
    Planificarea carierei   
    îmbogăţirea postului    123
    Stilul de management    110
    4.2.    Avantajele perfecţionării managementului resurselor
umane la Philip Morris România
BIBLIOGRAFIE                                   114

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu