Procesului decizional de cumparare-consum, Investigarea indirecta a comportamentului consumatorului

CUPRINS
                                Capitol I   3
  1.1. Etapele procesului decizional de cumpărare-consum 3
  1.2. Clasificarea consumatorilor în funcţie de factorii psihologici     4
  1.3 Investigarea indirectă a comportamentului consumatorului      6
  1.4. Modele fundamentale ale studiului comportamentului consumatorului  10
                               Capitol II  14
  2.1 SENZAŢIILE 14
    2.1.1 Definiţie şi clasificări      14
  2.2.  PERCEPŢIA      15
  2.3. IMAGINILE (reprezentările) 17
    2.3.1 Definiţie şi clasificări      17
    2.3.2. Caracteristicile reprezentărilor   18
    2.3.3. Deosebirile dintre percepţii şi reprezentări  18
  2.4. LIMBAJUL  18
    2.4.1. Limbaj şi gândire 19
    2.4.2. Funcţiile limbajului   20
      1.    Funcţia de comunicare  20
      2.    Funcţia dialectică     21
      3.    Funcţia practică 21
  2.5. MEMORIA (ÎNVĂŢAREA)   22
    2.5.1. Formele memoriei  23
    2.5.2. Teorii asupra memoriei 23
    2.5.3. Condiţiile optime ale memoriei     24
  2.6. IMAGINAŢIA ŞI CREATIVITATEA      24
  2.7. AFECTIVITATEA   25
    2.7.1. Caracteristicile stărilor afective 25
    2.7.2. Formele stărilor afective    26
  2.8.. MOTIVAŢIA      27
    2.8.1. Clasificarea motivaţiilor    27
    2.8.2. Cercetarea de tip motivaţional     29
      2.8.2.1. ROLUL ŞI VALOAREA CERCETĂRII MOTIVAŢIONALE ÎN CADRUL
      STUDIILOR DE PIAŢĂ     30
      2.8.2.2. TEORIILE MOTIVAŢIONALE – GARANŢIE A VALORII CERCETĂRII DE TIP
      MOTIVAŢIONAL     31
  2.9. ATITUDINEA      37
  (ACŢIUNEA PROPRIU_ZISĂ)    37
    2.9.1.  Teorii     37
    2.9.2. Tehnici de modificare a atitudinilor    38
    2.9.3. SCALE DE ATITUDINE     39
      2.9.3.1.SCALE DE EVALUARE    40
                               Capitol III 42
  3.Concluzii finale   42
                             Bibliografie     44

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu