Profitabilitatea si Analiza Performantelor Activitati Bancare

CUPRINS
INTRODUCERE
CAPITOLUL 1.  Sistemul bancar în România în perioada de tranziţie la economia de piaţă     4
1.1. Structura organizatorică a sistemului bancar din România     4
1.2. Activitatea de organizare, funcţionare şi conducere a aparatului bancar din ţara noastră     7
1.3. Caracteristici şi funcţii operaţionale ale Băncii Comerciale Române    12
CAPITOLUL 2. Profitabilitatea şi lichiditatea - elemente definitorii în activitatea unei bănci     19
2.1. Conceptul de rentabilitate, profitabilitate şi lichiditate     19
2.2. Principalii indicatori de exprimare a profitabilităţii     22
2.3. Exprimare lichidităţii prin indicatori specifici activităţii bancare     27
CAPITOLUL 3. Evidenţierea veniturilor, cheltuielilor şi stabilirea rezultatelor financiare la nivelul Băncii Comerciale Române     33
3.1. Categorii de cheltuieli bancare şi tehnici specifice de evidenţiere a acestora     33
3.1.1. Costurile bancare privind constituirea capitalului propriu şi a depozitelor      33
3.1.2. Cheltuieli cu administrarea şi funcţionarea băncii     36
3.2. Analiza evoluţiei şi structurii cheltuielilor bancare şi implicaţii ale acestora asupra rezultatelor financiare    40
3.3. Profitul - scopul final al întreprinzătorului bancar     44
CAPITOLUL 4. Analiza performanţelor bancare şi a riscului la Banca Comercială Română     48
4.1. Analiza indicatorilor de profitabilitate specifici activităţii bancare     48
4.2. Principalele aspecte privind fezabilitatea activităţii bancare     51
4.3. Analiza de risc şi lichiditate în aprecierea performanţelor bancare     57
CONCLUZII     63
BIBLIOGRAFIE     67

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu