PROFITUL SI POLITICA DIVIDENDELOR

                                   CUPRINS
CAPITOLUL I ……………………………………………………...…..3
PROFITUL ÎNTREPRINZĂTORULUI…………………..………..…3
      1.1. Esenţa şi rolul profitului la nivelul societăţii……………….…….………3
      1.2. Tipuri de manifestare a profitului…………………….…………….…….5
      1.3. Funcţiile profitului……………………….………………………….……7
      1.4. Particularităţi privind profitul în  industria  de  prelucrare  a
lemnului.…….8
            1.4.1. Direcţiile de dezvoltare a industriei de prelucrare
lemnului……8
           1.4.2. Prezentarea generală a S.C. OVI PROD S.A. Crişeni……..….10
              1.4.2.1. Istoricul S.C. OVI PROD. S.A………………..…….….…10
             1.4.2.2. Conducerea – gestiunea societăţii…………………….…...12
             1.4.2.3. Scopul şi obiectul de activitate al
             societăţii………....….....14 1.4.2.4. Poziţia societăţii pe piaţă
             şi concurenţa……………….…..16
               1.4.2.5. Evoluţia principalilor indicatori economico -
financiari ai firmei pe perioada 2004 – 2006……………………………………………….……..18
CAPITOLUL II..………………………………………………..……..23
FACTORII DE INFLUENŢĂ PRIVIND MĂRIMEA PROFITULUI……………………………………………….…………23
2.1. Analiza factorilor de influenţă a profitului…………….…………….….23
           2.1.1. Volumul, structura şi calitatea
      producţiei…..…..….……….....24
           2.1.2. Nivelul costurilor de producţie….………….…..…….…….....25
           2.1.3. Nivelul preţurilor de vânzare…..………….……….……….…27
           2.1.4. Nivelul productivităţii muncii……….…………...…….……...28
           2.1.5. Repartizarea veniturilor între principalii posesori ai
      factorilor de producţie………………………………………………………………..……29
           2.1.6. Viteza de rotaţie a capitalului……..….…………………….…30
      2.2. Formele profitului…….…..………………..……………………………31
           2.2.1. Profitul brut…………...…………………….….……………...31
           2.2.2. Profitul impozabil….…………..………………………..….…39
                 2.2.2.1. Calculul profitului impozabil şi a impozitului pe
           profit la S.C. OVI PROD S.A……………………………………………....42
           2.2.3. Profitul net………………….………….…………………..….43
                 2.2.3.1. Calculul profitului net la S.C. OVI PROD S.A……..44
      2.3. Măsurarea performanţei economice a întreprinderii…………….………47
           2.3.1. Calculul principalilor indicatori de analiză a
      profitabilităţii………..……………………………………………………… 48
CAPITOLUL III……………………………………….…….………..55
REPARTIZAREA PROFITULUI ŞI POLITICA DE DIVIDENDE…………………………………………………………...55
      3.1. Repartizarea profitului……………...…………………..…………….…55
      3.2. Tipologia dividendelor………………………………………….……….60
      3.3. Stabilirea valorii dividendelor………………………..…….……………62
      3.4. Politica de dividende………………………………………………….…65
           3.4.1. Factorii de influenţă a politicii de
      dividende…………..……...66
               3.4.2.    Principalii    indicatori    ai    politicii     de
dividende………..……..…68
CONCLUZII ŞI PROPUNERI PRIVIND ACTIVITATEA
S.C. OVI PROD S.A.……….……………………………….…………72
BIBLIOGRAFIE…………………..…………………………………..75

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu