Proiect de Investitii la SC Mobila Focsani SRL

1.0. INTRODUCERE .5
1.1. Scopul şi obiectivele studiului .5
1.2. Prezentarea pe scurt a agentului economic 5
1.3. Surse de documentare 5
1.4. Sinteza studiului 5
1.4.1. Produse / servicii oferite 5
1.4.2. Prezentarea investiţiei 6
1.4.3. Programul de punere în funcţiune .6
1.4.4. Planul de finanţare a investiţiei .6
1.5. Principalele concluzii ale analizei financiare .7
2.0. PREZENTAREA AGENTULUI ECONOMIC .8
2.1.Date de identificare a agentului economic .8
2.2.Forma juridică 8
2.3. Obiect de activitate 8
2.4. Structura acţionarilor (asociaţilor) .8
2.5. Scurt istoric 8
3.0. PREZENTAREA INVESTIŢIEI 10
3.1. Imobilizări existente 10
3.2. Proiectul de investiţii .10
3.3. Eşalonarea şi graficul de realizare a investiţiei .11
3.4. Planul de finanţare a investiţiei .11
3.5. Calculul amortizării mijloacelor fixe .11
4.0. ANALIZA COMERCIALĂ 12
4.1. Produse şi / sau servicii oferite 12
4.1.1. Prezentarea produselor şi / sau serviciilor oferite 12
4.1.2. Principalele caracteristici ale produselor oferite .12
4.1.3. Nivelul de competitivitate pe piaţa a produselor .12
4.1.4. Ciclul de viaţă al produsului 13
4.2. Piaţa şi comercializarea .13
4.2.1. Scurt istoric al evoluţiei cererii şi ofertei .13
4.2.2. Analiza cererii şi a ofertei pe piaţa internă .14
4.2.2.1. Definirea segmentelor de piaţă ţintă 14
4.2.2.2. Estimarea structurii şi volumului cererii pe piaţa internă 14
4.2.2.3. Concurenţă, avantaje competitive .14
4.2.3. Analiza cererii şi ofertei pe piaţa externă .15
4.2.3.1. Definirea segmentelor de piaţă ţintă 15
4.2.3.2. Estimarea structurii şi volumului cererii pe piaţa externă .16
4.2.3.3. Concurenţă, avantaje competitive .16
4.3. Managementul comercial 16
4.4. Promovarea şi distribuţia produselor .17
4.4.1. Metode de promovare utilizate 17
4.4.2. Canale de distribuţie a produselor .17
4.4.3. Cheltuieli pentru promovarea produselor 18
4.5. Preţul de vânzare al produselor / serviciilor 18
4.5.1. Preţuri de piaţă .18
4.5.2. Preţurile practicate de agentul economic .18
5.0. ANALIZA OPERAŢIONALĂ .19
5.1. Capacitatea tehnică şi de producţie a agentului economic 19
5.1.1. Amplasare şi facilităţi 19
5.1.2. Tehnologii de fabricaţie .19
5.1.3. Program de fabricaţie pe produse şi / sau servicii .19
5.1.3.1. Evoluţia activităţii în perioada anterioară .19
5.1.3.2. Capacităţi şi grad de încărcare 21
5.1.3.3. Prognoza activităţii .21
5.2. Factorii de producţie ai agentului economic şi costurile acestora .22
5.2.1. Estimarea cheltuielilor cu forţa de muncă .22
5.2.1.1. Evoluţia structurii personalului şi previziuni legate de aceasta 22
5.2.1.2. Cheltuielile anuale cu forţa de muncă 23
6.0. MANAGEMENTUL AGENTULUI ECONOMIC 24
6.1. Strategia activităţii viitoare 24
6.1.1. Obiectivele strategice 24
6.1.2. Măsuri necesare îndeplinirii obiectivelor 24
6.2. Structura organizatorică (organigrama) .25
6.3. Conducerea agentului economic şi calitatea echipei de conducere .25
6.4. Sistemul informaţional –informatic .26
7.0. ANALIZA FINANCIARĂ 27
7.1. Scurt diagnostic economico-financiar .27
7.1.1. Analiza veniturilor, cheltuielilor şi rezultatelor .27
7.1.2. Analiza patrimoniului 27
7.1.3. Calculul indicatorilor economico –financiari 27
7.1.3.1. Indicatori de solvabilitate şi lichiditate .27
7.1.3.2. Indicatori de echilibru financiar .28
7.1.3.3. Indicatori de rentabilitate 29
7.2. Evaluarea activităţii viitoare 29
7.2.1. Proiecţia contului de rezultat .29
7.2.3. Proiecţia fluxurilor de lichidităţi nete 30
7.2.4. Proiecţia bilanţului simplificat (opţional) 31
7.2.5. Calculul indicatorilor de evaluare a investiţiei (opţional) .32
8.0. CONCLUZIILE STUDIULUI DE FEZABILITATE .33
BIBLIOGRAFIE 35

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu