PROIECTE ECONOMICE SI FINACIAR CONTABILE

    I. CAPITOL TEORETIC
1. TEMATICA SI STRATEGIA UNITATII  PRIVIND  STRATEGIA  SAU  PIATA  DE
APROVIZIONARE, DESFACERE, TRANSPORTURILE,  PIATA  INTERNA  SAU  PIATA
EXTERNA
2.TEMATICA SI STRATEGIA UNITATII PRIVIND FORTA DE MUNCA
3.TEMATICA SI STRATEGIA UNITATII PRIVIND TEHNOLOGII MODERNE
4.CONTABILITATEA CAPITALURILOR
    II. CAPITOLUL PRACTIC
    1. PREZENTAREA ACTIVITATII ECONOMICE A FIRMEI “ SC  EXPRESS  INTEFRACHT
    ROMANIA SRL”
    a. Scurt istoric
       b.Obiectul de activitate
       2.Structura organizatorica a “ SC EXPRESS INTERFRACHT ROMANIA SRL”
    3.Analiza patrimoniului firmei
    3.1.Analiza  patrimoniului  firmei  pe  baza  structurii  activului  şi
    pasivului bilanţului Societăţii Express România SRL
    3.2Analiza evoluţiei patrimoniului firmei
    3.2.1. Analiza activului firmei
    3.3. Analiza pasivului firmei se prezintă în Tabel nr.3.3.1
     BIBLIOGRAFIE
    29 pagini

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu