Promovarea Exporturilor

CUPRINS
INTRODUCERE    1
CAPITOLUL I    3
1.1 Abordarea conceptuala şi tipologică comertului international    3
1.2 Exportul – definire, modalitaţi de organizare    11
CAPITOLUL II    15
STIMULAREA COMERTULUI INTERNATIONAL    15
2.1 Factori si metode de promovare si stimulare a exportului    15
2.2 Bariere tarifare si netarifare in calea importului si exportului    22
STUDIU DE CAZ    44
OPERATIUNEA DE COMERT EXTERIOR LA S.C. FAIMAR S.A    44
Forma juridica de organizare si cadrul legal    44
Obiectul de activitate    44
Domeniul de activitate si produsele    44
Problema exportului. structura , orientare geografica , rezultate obtinute    46
Identificarea pietei de export si segmentarea ei    49
Activitatea de import – export la SC FAIMAR SA    51
Eficienta activitatii de import-export    53
Promovarea produselor la SC FAIMAR SA    55
Decontarea  la S.C. FAIMAR S.A.    61
Expedierea marfurilor . procurarea documentelor necesare pentru plata acreditivului    64
Efectuarea platilor-constituirea si verificarea dosarului ce trebuie depus la banca    66
Plata acreditivului    68
CONCLUZII    70
BIBLIOGRAFIE    71

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu