Promovarea produsului sport din perspectiva marketingului

                               PLANUL LUCRĂRII
Capitolul 1 - Produsul şi rolul său în strategia de marketing           1
   1. Abordarea produsului din perspectiva marketingului           1
   2. Tipologia produselor                                         6
   3. Strategiile de produs                                        10
   4. Marketingul sportiv                                     11
   5. Produsul sport                                          14
Capitolul 2 - Marketingul direct - vârful de lance în politica
 promoţională sportivă                                             16
2.1. Conceptul de marketing direct                                 16
2.2. Evoluţia marketingului direct                                 16
2.3. Utilizarea marketingului direct în sport                      17
2.4. Creşterea importanţei marketingului direct                    18
2.5. Părţile funcţionale ale marketingului direct                       19
Capitolul 3 - Locul şi rolul comunicării  în mixul de
 marketing în activitatea sportivă                                  21
3.1. Raportul comunicare-promovare                                 21
3.2. Promovarea - componentă a mixului de marketing                23
Capitolul 4 – Promovarea produsului sport . Studiu de caz la Baschet
 Club Slam București                                         40
Capitolul 5 – Concluzii                                            46
Bibliografie                                                 48

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu