Raport de Tara - Franta

CAP I:Franta – prezentare generala pag.3
CAP II:EVOLUTIA ECONOMICA pag.6 CAP.III: INDICATORI DEMOGRAFICI pag.8
CAP IV:INDICATORI MACROECONOMICI pag.18
CAP V:COMERTUL EXTERIOR pag.39
CAP.VI: INDICATORI DE CONVERGENTA pag.48
CAP.VII:INDICATORI STRUCTURALI pag.50
BIBLIOGRAFIE pag.59

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu