Recrutarea, Selectionarea si Angajarea Personalului la SC

                            CUPRINS
CAP I. NOŢIUNI GENERALE CU PRIVIRE LA MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE     2
  1.1. GENEZA RESURSELOR UMANE    2
  1.2. ROLUL ŞI PARTICULARITĂŢILE RESURSELOR UMANE ÎN CADRUL ORGANIZAŢIEI
  7
  1.3. OBIECTIVE ALE MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE    7
  1.3. OBIECTIVE ALE MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE    7
  1.4. ATRIBUŢIILE DEPARTAMENTULUI DE RESURSE UMANE     8
  1.5. ORGANIZAREA INTERNA A DEPARTAMENTULUI DE RESURSE UMANE      9
  1.5. ORGANIZAREA INTERNA A DEPARTAMENTULUI DE RESURSE UMANE      9
  1.6.  PREZENTAREA PRINCIPALELOR CALITĂŢI ALE       MANAGERULUI RESURSELOR
  UMANE     10
CAP.II. RECRUTAREA RESURSELOR UMANE    11
  2.1. ORGANIZAREA PROCESULUI DE RECRUTARE A RESURSELOR UMANE      11
  2.2. METODE, CRITERII Şi PRINCIPII DE RECRUTARE A     14
  2.3. PLANUL DE RECRUTARE A RESURSELOR UMANE     16
  2.4. COSTURILE RECRUTĂRII ŞI ANGAJĂRII PERSONALULUI   18
  2.5. NECESITATEA ACTIVITĂŢII DE RECRUTARE  18
CAP.III. SELECŢIA PERSONALULUI    19
  3.1. RESPONSABILITĂŢI  PRIVIND  SELECTIA   19
  3.2. ORGANIZAREA  SELECŢIEI  DE  RESURSE UMANE  19
  3.3. PROCESUL DE SELECŢIE 20
CAP. IV.  PREZENTAREA  SOCIETĂŢII   SC. MOPAR SA. REŞIŢA     28
  4.1. ACTIVITATEA SOCIETĂŢII     28
  4.2. ACTIVELE CORPORALE ALE SC.MOPAR SA.   30
  4.3. PIAŢA VALORILOR MOBILIARE ALE SC.MOPAR SA. 31
  4.4. CONDUCEREA SC. MOPAR S.A.  31
CAP.V. DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DE  RECRUTARE, SELECŢIE ŞI ANGAJARE LA SC.
MOPAR S.A. REŞIŢA      38
  5.1. PLANIFICAREA NECESARULUI DE RESURSE UMANE IN FUNCŢIE DE NIVELUL
  PRODUCTIVITĂŢII MUNCII, LA SOCIETATEA MOPAR S.A. REŞIŢA    38
  5.2.  PREZENTAREA OFERTELOR DE LUCRU DE CĂTRE SC.MOPAR SA. REŞIŢA ÎN
  VEDEREA RECRUTĂRII PERSONALULUI NECESAR    40
  5.3. ETAPELE DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI  42
CONCLUZII   52
ANEXE 54
BIBLIOGRAFIE     58

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu