RECRUTAREA SI SELECTIA PERSONALULUI

CUPRINS
   
Introducere
Partea Ia:Recrutarea şi selecţia.Rolul si importanţa resurselor umane în societatea contemporană
1.1Tipuri de activităţi în domeniul resurselor umane
1.2Perspectiva istorica
1.3Managementul resurselor umane-concept
1.4Planificarea resurselor umane
1.5Recrutarea şi selecţia
Partea aIIa:Studiu de caz în Raiffeisen Bank
CAPITOLUL I:Managementul resurselor umane-concept
1.1Concepţii privind personalul
1.2Tipuri de activităţi în domeniul resurselor umane
1.3Activităţi specifice în cadrul resurselor umane
1.4Principii ale politicii de resurse umane
CAPITOLUL AL II-LEA:Planificare resurselor umane.Proiectarea şi analiza postului
2.1Planificarea resurselor umane
2.2Analiza postului
2.3. Importanţa şi rolul fişei postului pentru activitatea de resurse umane
CAPITOLUL AL III-LEA: Recrutarea şi selecţia resurselor umane
3.1. Caracteristici ale procesului de recrutare şi selecţie
3.2. Tipologia activităţilor de recrutare şi selecţie
3.3 Etapele recrutării şi selecţiei
CAPITOLUL AL IV-LEA:Îmbunătăţirea performanţelor profesionale ale angajaţilor.
4.1. Activitatea de instruire
4.2. ANALIZA SWOT
Concluzii
Bibligrafie
Anexe

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu