RECRUTAREA SI SELECTIA RESURSELOR UMANE IN CADRUL FIRMEI

   CUPRINS  4
   Introducere    5
   CAPITOLUL          1           PREZENTAREA           GENERALĂ           A
   FIRMEI....................................................................
   .....6
                        1.1 Prezentarea  S.c. Bilardi  product s.r.l      6
                             1.2. Structura organizatorică  a  s.c.  bilardi
product
s.r.l................................................................7
                                  1.3.       prezentarea       activităţilor
curente.....................................................................
..............................8
                                              1.4.                   analiza
financiară..................................................................
..............................................................10
   CAPITOLUL  2 analiza posturilor la s.c. bilardi product s.r.l.   12
                                 2.1.      etapele   evaluării    posturilor
16
                               2.2      metodologia de evaluare  a  postului
de director economic   17
                               2.3     metodologia de  evaluare  a  postului
de gestionar     18
                                2.4      fisele   posturilor  de   direcrtor
economic şi gestionar  21
   CAPITOLUL  3 recrutarea şi selecţia resurselor  umane  în  cadrul  firmei
   s.c. bilardi product s.r.l.    30
                              3.1   avantajele şi  dezavantajele  recrutării
din interiorul şi exteriorul organizaţiei    32
                              3.  2   aspecte   teoretice  privind  selecţia
resurselor umane       34
                              3.3   studiul de  caz  privind  recrutarea  în
cadrul firmei s.c. bilardi  product s.r.l.   44
                               3.4    studiul  de   caz   privind   selecţia
resurselor umane în cadrul s.c.bilardi product s.r.l.    45
   CAPITOLUL  4 calitatea resurselor umane în cadrul  s.c.  bilardi  product
   s.r.l.   ................…50
      CONCLUZII ŞI PROPUNERI……………………………………………………………………………....63
   BIBLIOGRAFIE..............................................................
   ..........................................................................
   .......66

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu