RECRUTAREA SI SELECTIA RESURSELOR UMANE - SURSE, METODE SI PRINCIPII DE UTILIZARE

                                   CUPRINS
Prefaţa …………………………………………………………1
CAPITOLUL I
PLANIFICAREA RESURSELOR UMANE……………………………4
           1. Importanţa planificării resurselor umane……………..4
           2. Prognozarea cererii de forţă de muncă……………….10
           3. Oferta de forţă de muncă……………………………. 15
                 1.3.1    Oferta internă de resurse umane……………...15
                  1.3.2.    Oferta externă de forţă de muncă......………….…21
                                         1.4                       Marketing
personalului.……………...........……….…24
CAPITOLUL II
RECRUTAREA PERSONALULUI……………………………………..30
           3.1      Prezentarea generală a procesului de recrutare………30
           3.2      Problemele strategice ale procesului de  recrutare  …..
                 32
           3.3      Sistemele informaţionale de recrutare ......…………...34
           3.4   Surse interne şi surse externe de recrutare..…………..34
                        3.5      Surse de recrutare externă.……………………………47
                 2.5.1      Recrutarea prin cunoştinţe personale.……….. 47
                 2.5.2 Anunţuri publicitare în ziare şi reviste.....….... 51
                 2.5.3 Publicitate la radio şi TV……………..……….59
                 2.5.4 Agenţii de recrutare……………………..…….61
                 2.5.5 Personal temporar………………………..…....72
                 2.5.6 Căutarea directă (Head-hunting)...………..…...78
                 2.5.7 Internet………………………………………..80
                 2.5.8      Recrutarea în instituţii de învăţământ………...89
                 2.5.9 Baze de date proprii…………………………...92
                 2.5.10     Candidaţi ocazionali…………………………..95
                 2.5.11     Recrutarea personalului vârstnic…………….. 96
                 2.5.12     Recrutare de persoane handicapate………….. 97
                 2.5.13     Oficiile de forţa de muncă şi şomaj…………..98
                 2.5.14     Alte metode de recrutare……………………..98
                 2.5.15     Evaluarea procesului de recrutare…………....99
CAPITOLUL III
EVALUAREA CANDIDAŢILOR ŞI METODE DE SELECŢIE……102
           5.1   Selecţia ca process de evaluarea candidaţilor……….102
           5.2   Metode de selecţie…………………………………...107
                 5.2.1 Evaluarea CV-urilor………………………….107
                 5.2.2 Primul interviu de selecţie……………….…...108
                 5.2.3 Formularul – cerere de angajare……………...109
                 5.2.4 Testele………………………………………  111
                 5.2.5 Interviul………………………………………127
                 5.2.6 Centrele de evaluare (Assessment Center)..….141
                 5.2.7 Testarea stării de sănătate…………………. ...143
                 5.2.8 Verificarea referinţelor……………………….146
                 5.2.9 Grafoanaliză (Analiză scrisului de mână)……147
                 5.2.10     Poligraful (Detector de mincuni)…………….148
           5.3     Criterii de alegere a metodelor de selecţie…………...149
           5.4   Eficienţa selecţiei………………………………….  .151
  Bibliografie…………………………………………………………….. 156

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu