RECRUTAREA SI SELECTIA RESURSELOR UMANE in cadrul SC

CUPRINS
1. INTRODUCERE ÎN MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE   1
  1.1 CONCEPTUL DE MANAGEMENT AL RESURSELOR UMANE 2
  1.2 OBIECTIVELE ŞI ACTIVITĂŢILE SPECIFICE MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE
  4
2. RECRUTAREA RESURSELOR UMANE    7
  2.1. ETAPELE PRELIMINARII ALE RECRUTĂRII   7
    2.1.1. Planificarea resurselor umane     7
    2.1.2. Analiza postului 9
  2.2.CONŢINUTUL RECRUTĂRII PERSONALULUI     13
  2.3. SURSELE DE RECRUTARE A RESURSELOR UMANE    17
    2.3.1. Surse de recrutare internă  17
    2.3.2. Surse de recrutare externă  19
  2.4. METODELE DE  RECRUTARE INTERNĂ  20
  2.5. METODELE DE RECRUTARE EXTERNĂ   21
3. SELECŢIA RESURSELOR UMANE      25
  3.1. SEMNIFICAŢIA PROCESULUI DE SELECŢIE A RESURSELOR UMANE      25
  3.2.METODELE DE SELECŢIE  27
4.  RECRUTAREA ŞI SELECŢIA RESURSELOR UMANE ÎN CADRUL SOCIETĂŢII S.C.
HIDROCONSTRUCŢIA S.A.  39
  4.1. PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII     39
  4.2. PLANIFICAREA NECESARULUI DE PERSONAL  40
  4.3. ANALIZA POSTULUI     42
  4.4. RECRUTAREA PERSONALULUI    47
    4.4.1. Recrutarea internă     48
    4.4.2. Recrutarea externă     51
  4.5. ETAPELE PROCESULUI DE SELECŢIE  56
    4.5.1. Evaluarea CV-urilor candidaţilor şi a scrisorilor de intenţie 57
    4.5.2. Formularul de cerere pentru angajare    59
    4.5.3. Interviul de selecţie  59
    4.5.4. Testarea candidaţilor selectaţi   66
    4.5.5. Verificarea referinţelor candidaţilor   68
    4.5.6. Decizia de angajare    69
5. CONCLUZII ŞI PROPUNERI   71
REFERINŢE BIBLIOGRAFICE:    75

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu