REGLEMENTAREA LEASINGULUI IN LEGISLATIILE ALTOR STATE. ASPECTE DE DREPT COMPARAT

                       CAP. 1 :  NOŢIUNI INTRODUCTIVE
     1.1. Apariţia şi evoluţia operaţiunilor de leasing
     1.2. Etimologia noţiunii de leasing
     1.3. Definiţia leasingului în doctrină
     1.4. Reglementarea leasingului în România
     1.5. Modul de formare al operaţiunilor de leasing
     1.5.1. Relaţia operaţiune de leasing -  contract de leasing
     1.5.2. Raporturile juridice ce iau naştere în cadrul  unei  operaţiuni
de leasing
      1.5.3. Mecanismul formării operaţiunilor de leasing
      1.6. Avantajele şi limitele leasingului
      1.6.1. Avantajele leasingului pentru utilizator
      1.6.2. Avantajele leasingului pentru furnizor
      1.6.3.Avantajele leasingului pentru finanţator
      1.6.4. Limitele leasingului
                        CAP 2 : CONTRACTUL DE LEASING
      2.1. Definiţia şi caracterele juridice ale contractului de leasing
      2.2. Natura juridică a contractului de leasing
      2.2.1. Delimitarea contractului de leasing faţă de locaţiune
      2.2.2 Delimitarea contractului de leasing faţă de vânzarea-cumpărarea
în rate şi de vânzarea afectată de un termen
     2.2.3. Natura juridică a contractului de leasing
     2.3. Formele contractului de leasing
     2.3.1. Clasificarea contractului de leasing după obiectul său
     2.3.2. Clasificarea contractului de leasing după conţinutul ratelor
      2.3.3.  Clasificarea contractului de leasing după durata contractului
     2.3.4.  Clasificarea contractului de leasing după apartenenţa părţilor
     2.3.5.  Clasificarea contractului de leasing după specificul tehnicii
de realizare
     2.3.6. Alte forme de leasing
      2.4. Capacitatea părţilor contractante
      2.4.1. Capacitatea finanţatorului
      2.4.2. Capacitatea locatorului
      2.4.3. Capacitatea utilizatorului
      2.5. Obiectul contractului de leasing
      2.6. Efectele contractului de leasing
      2.6.1. Obligaţiile locatorului/finanţatorului
      2.6.2 Obligaţiile utilizatorului
       2.7. Riscul contractului de leasing
       2.8. Încetarea contractului de leasing
       2.8.1. Cauze generale de încetare a contractului de leasing
       2.8.2. Rezilierea contractului de leasing
                 CAP 3 : CONTRACTUL INTERNAŢIONAL DE LEASING
      3.1. Noţiunea contractului internaţional de leasing
      3.2. Contractul internaţional de leasing în lumina dreptului intern
   3.2.1. Situaţia prevăzută de art.27 alin (1) din O.G. nr. 51/1997
      3.2.1.1.Consideraţii generale
      3.2.1.2. Procedura vamală specifică
      3.2.2. Situaţia prevăzută de art. 27, alin (2) din O.G. nr. 51/1997
      3.2.2.1.Consideraţii generale
      3.2.2.2. Procedura vamală specifică
      3.3. Contractul internaţional de leasing în  reglementarea  convenţiei
      de la Ottawa
      3.3.1.Domeniu de aplicare
      3.3.2. Efectele contractului de leasing
 CAP 4. : REGLEMENTAREA LEASINGULUI ÎN LEGISLAŢIILE ALTOR STATE. ASPECTE DE
                               DREPT COMPARAT
      4.1.  Leasingul în SUA
      4.2.  Leasingul în Franţa
      4.3.  Leasingul în Germania
      4.4.  Leasingul în Belgia
      4.5.  Leasingul în Spania
      4.6.  Leasingul în Olanda
      4.7.  Leasingul în Italia
      4.8. Leasingul în Elveţia
      4.9.  Leasingul în Marea Britanie
      4.10.  Leasingul în Japonia
      4.11.  Leasingul în Brazilia
      4.12.  Leasingul în fostele ţări comuniste
            4.13. Leasingul în ţările islamice
      BIBLIOGRAFIE
Pagini 83

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu