Relatiile publice si rolul lor in deciziile Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara

      INTRODUCERE
                                 CAPITOLUL I
               DEFINIREA  CONCEPTUALĂ  A  RELAŢIILOR  PUBLICE
1.1 Definirea relaţiilor publice
 1.1.1. Limitele  între relaţii publice şi marketing
      1.1.2.Limitele  între relaţiile publice şi relaţiile cu publicul
      1.1.3.Limitele  între relaţii publice şi publicitate
      1.2. Pionieri în PR: Ivy Ledbetter Lee
              1.3. Structuri de relaţii publice
                                CAPITOLUL II
    2. MANAGEMENTUL  RELAŢIILOR PUBLICE ŞI METODOLOGII DE RELAŢII PUBLICE
2.1. Managementul relaţiilor publice
2.1.1 Cercetarea în relaţiile publice
2.1.2 Planificarea în relaţiile publice
      2.2. Planul şi strategia în relaţiile publice
2.2.1. Stabilirea punctelor obiectiv
      2.2.2. Strategii de relaţii publice
2.2.3 Tehnici de relaţii publice
      2.2.4 Metodologii  de evaluare a planului  şi  strategiei  de  relaţii
publice
2.3. Campanii de relaţii publice şi tipuri de campanii
      2.4. Metodologia  evenimentelor şi tipuri de evenimente
2.5. Metodologii de relaţii publice  în relaţia cu mass-media
      2.6. Sponsorizarea- metoda promoţională şi sponsorizarea în România
       2.7. Internetul şi Relaţiile Publice
      2.8. Relaţiile Publice şi Marketingul
      2.8.1. Public Relations
      2.8.2. Cercetarea de piaţă.
       2.8.3. Lansarea produsului
      2.9. Excelenţa în relaţii publice
2.9.1 Excelenţa în relaţii publice presupune simetrie
 2.9.2. Excelenţa în relaţii publice presupune diversitate
2.9.3.  Excelenţa în relaţii publice presupune abordări globale
                                CAPITOLUL III
    RELAŢIILE  PUBLICE ŞI ROLUL LOR PRIVIND DECIZIILE  ÎN CADRUL AGENŢIEI
                    NAŢIONALE DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE
                                               IMOBILIARĂ
3.1. Ce este Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară?
3.1.1. Scurt istoric al activităţii de cadastru şi publicitate imobiliară
 3.1.2. Scurt istoric al  Agenţiei  Naţionale  de  Cadastru  şi  Publicitate
Imobiliară în România; Declaraţia de principii
  3.1.3 Cum funcţionează ANCPI?
3.1.4. De ce e nevoie de o strategie de  dezvoltare  si  promovare  pe  plan
naţional  a activităţii ANCPI?
       3.2. Analiza  SWOT
3.3. Publicurile ANCPI
3.4. Obiective
3.5. Strategii
3.6. Evaluarea rezultatelor
      CONCLUZII
      Annexe
Bibliografie
Pagini 80

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu