Rentabilitatea economica intr-o societate comerciala. Aspecte teoretice si practice

                                   Cuprins
      CAPITOLUL 1
      PREZENTAREA „SC REAL SA PLEAŞA - PLOIEŞTI” ŞI POLITICA ACESTEIA
      1.1. SCURT ISTORIC
      1.2. ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA S.C. „REAL S.A. PLEAŞA - PLOIEŞTI”
      1.2.1 ORGANIGRAMA SOCIETĂŢII
      CAPITOLUL 2
      ANALIZA RENTABILITĂŢII SOCIETĂŢII  COMERCIALE  SC  REAL  SA  PLEAŞA  -
PLOIEŞTI
      Capacitatea de autofinanţare
      Analiza cash-flow-rilor
      Analiza pe baza ratelor de rentabilitate
      1.Rate de rentabilitate comerciala:
      2. Rate de rentabilitate economică
      3. Rate de rentabilitate financiară
      4.Rate de echilibru financiar
      5. Rate de lichiditate / trezorerie
      6. Ratele de îndatorare
      7. Ratele privind structura Activului şi Pasivului
      Pagini 25

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu