revenirea si Controlul Integrat al Poluarii Privind Incinerarea Deseurilor

1. Prezentare generală a incinerării deşeurilor
1.1 Introducere
1.2 Dimensiune si distribuţie geografică a incinerării deşeurilor
1.3 Caracterizarea pieţei şi producţiei industriale
1.4 Tendinţe economice
2. Descrierea procesului de incinerare a deşeurilor
2.1 Principalele etape ale procesului
2.2 Descriere instalaţie, echipamente, infrastructură
2.3 Schema bloc a procesului
2.4 Scheme ale fluxului tehnologic
3. Materii prime, consumuri, emisii, deşeuri
3.1 Materii prime folosite în industrie, consumuri specifice
3.2 Emisii rezultate în proces
- Emisii în aer
- Efluienţi lichizi
- Deşeuri
- Zgomot
3.3 Deşeuri, pierderi – caracteristici
3.4 Inventarul substanţelor toxice
4. Posibilităţi de prevenire şi control al poluării
4.1 Posibilităţi de prevenire a poluării
Modificări ale procesului de prevenire
Modificări ale echipamentelor
Metode şi practici de prevenire a poluării
1.2 Posibilitaţi de control al poluării
5.Cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru incinerarea deşeurilor şi beneficiile aplicării prevenirii poluării şi BAT
6. Reglementări naţionale şi internaţionale pentru prevenirea poluării
7. Bibliografie

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu