RISCURILE DE AVARII SI FURT SPECIFICE ASIGURARII AUTOVEHICULELOR. STUDIU CAZ SC

                                   CUPRINS
|Introducere                                                  |5  |
|.............................................................|   |
|.............................................                |   |
|1. ASIGURAREA, NECESITATEA, IMPORTANŢA ŞI                    |7  |
|EVOLUŢIA                                                     |   |
|ASIGURĂRILOR.................................................|   |
|.....................                                        |   |
|1. 1. Fundamentele procesului de asigurare şi necesitatea    |7  |
|asigurărilor.................                                |   |
|1. 2. Studiul evoluţiei asigurărilor pe plan internaţional şi|.  |
|în plan intern..............                                 |   |
|1. 3. Conţinutul şi clasificarea                             |.  |
|asigurărilor.................................................|   |
|...........                                                  |   |
|2.  PREZENTAREA ACTIVITĂŢII SOCIETĂŢII DE ASIGURĂRI          |   |
|S.C. ARDAF S.A. LUGOJ.                                       |   |
|EFICIENŢA ECONOMICĂ LA ASIGURAREA DE RASPUNDERE              |   |
|CIVILA ŞI LA ASIGURĂRILE                                     |   |
|CASCO.....................................................   |   |
|2. 1. Organizarea şi funcţionarea S.C. ARDAF S.A. ……………………………|   |
|2. 2. Forme de asigurări practicate de S.C. ARDAF S.A.       |   |
|………………………                                                    |   |
|2. 3. Analiza rezultatelor activităţii S.C. ARDAF S.A. la    |   |
|nivel central şi                                             |   |
|la nivel de sucursală………………………………………………………...                |   |
|2. 4. Conceptul de eficienţă în asigurări…………………………………………    |   |
|2. 5. Indicatori de eficienţă a asigurărilor de răspundere   |   |
|civilă obligatorie……                                         |   |
|2. 6. Propuneri de îmbunătăţire a activităţi privind         |   |
|asigurarea obligatorie                                       |   |
|de răspundere civilă auto şi asigurările casco la S.C. ARDAF |   |
|S.A. ……….                                                    |   |
|3. ASIGURAREA DE RĂSPUNDERE CIVILĂ OBLIGATORIE ŞI            |   |
|ASIGURĂRILE CASCO PRACTICATE DE S.C. ARDAF S.A. LUGOJ.       |   |
|3. 1. Asigurarea de răspundere civilă                        |   |
|obligatorie..................................................|   |
|.                                                            |   |
|3. 1.1. Conţinutul şi trăsăturile asigurărilor de răspundere |   |
|civilă.....................                                  |   |
|3. 1.2. Elemente tehnice privind asigurarea obligatorie de   |   |
|răspundere civilă...                                         |   |
|3. 2. Elemente tehnice privind asigurarea autovehiculelor    |   |
|pentru avarii CASCO                                          |   |
|3. 2. 1. Asigurarea facultativă a autovehiculelor pentru     |   |
|avarie.........................                              |   |
|3. 2. 2. Asigurarea facultativă a autovehiculelor pentru     |   |
|furt…………………                                                  |   |
|3. 2. 3. Asigurarea facultativă a autovehiculelor pentru     |   |
|pagubele produse                                             |   |
|ca urmare a accidentelor………………………………………………                   |   |
|3. 2. 4. Asigurarea facultativă pentru pagubele produse de   |   |
|incendiu şi alte                                             |   |
|calamităţi…...                                               |   |
|                                                             |   |
|3. 3. Alte categorii de asigurări auto CASCO practicate de   |   |
|către asigurătorul                                           |   |
|S.C. ARDAF S.A. LUGOJ…………………………………………                        |   |
|3. 3. 1. Asigurarea facultativă de accidente a persoanelor   |   |
|care pot fi legal                                            |   |
|transportate în autovehicule……………………………………                   |   |
|3. 3. 2. Asigurarea facultativă suplimentara pentru cazurile |   |
|când autovehiculul                                           |   |
|este condus de alte persoane decât asiguratul…………….          |   |
|3. 3. 3. Asigurarea facultativă a autovehiculelor pentru     |   |
|pagube produse ca                                            |   |
|urmare a accidentelor de circulaţie precum şi de incendiu    |   |
|şi diferite calamităţi                                       |   |
|3. 3. 4. Asigurarea pentru cazurile de avarii a              |   |
|autovehiculelor care se vând                                 |   |
|cu plata în rate                                             |   |
|3. 3. 5. Asigurarea facultativă a autovehiculelor pentru     |   |
|pagubele produse ca                                          |   |
|urmare a accidentelor de circulaţie sau a furtului           |   |
|3. 3. 6. Asigurarea facultativă globală a motociclurilor     |   |
|3. 3. 7. Asigurarea facultativă pentru cazurile de avarii a  |   |
|autovehiculelor de                                           |   |
|producţie  externă                                           |   |
|3.3. 8. Asigurarea facultativă a autovehiculelor cu          |   |
|valabilitate numai în afara                                  |   |
|teritoriului  României (CASCO EXTERN)                        |   |
|3. 3. 9. Convenţia de asigurare TRANSEURO                    |   |
|4.  ANALIZA DESPĂGUBIRILOR AFERENTE ASIGURĂRII DE            |   |
|RĂSPUNDERE CIVILĂ OBLIGATORIE CASCO                          |   |
|4. 1. Tehnica lichidării daunelor la bunuri                  |   |
|4. 2. Etape ale procesului de lichidare a daunelor la        |   |
|asigurarea de răspundere                                     |   |
|civilă obligatorie şi la asigurările CASCO                   |   |
|4. 3. Studiul aplicativ privind întocmirea dosarului de daune|   |
|4. 4. Analiza plăţilor de despăgubiri pe ultimii 3 ani la    |   |
|sucursala                                                    |   |
|S.C. ARDAF S.A.  LUGOJ                                       |   |
|Concluzii                                                    |   |
|.............................................................|   |
|.................................................            |   |
|Anexe........................................................|   |
|............................................................ |   |
|Bibliografie.................................................|   |
|...........................................................  |   |
Pagini 46

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu