Rolul managementului general in managementul public

                           CUPRINS :
                     CAP. I: INSTITUŢIA PUBLICA   pag.l
                 1. Prezentarea Instituţiilor publice  Pag-1
              2. Scurt istoric al Instituţiei publice    pag.l
                     3- Caracterizare generala    pag-2
                       4. Autoritatea executiva  pag-6
                 5. Managementul Instituţiei publice   pag.7
                   6. Definirea actului managerial pag. 11
        7. Componentele externe ale managementului public     pag-17
                         8. Funcţia publica   pag.17
          9. Concluzie - Modele de analiza structurala     pag. 19
                CAP. II: ELABORAREA DECIZIEI IN INSTITUŢIILE
                             PUBLICE     pag.21
                            1. Introducere pag.21
                      2. Definiţia deciziei     pag.22
                3. Condiţiile elaborării deciziilor   pag.22
                         4. Tipuri de decizii pag.22
                      5. Decizia administrativa pag.23
        6. Metode si tehnici utilizate in managementul public pag.30
                  CAP. III: MANAGEMENTUL SCHIMBĂRII pag.31
                            1. Introducere pag.31
                2. Etapele procesului de schimbare    pag.38
                   3. Rezistenta la schimbare      pag.40
                   4. Managementul schimbării      pag.44
             CAP. IV: INTEGRAREA IN UNIUNEA EUROPEANA     pag.46
                         1. Scurt istoric     pag.46
                         2. Obiectivele U.E   pag.47
                      3. Instituţiile europene  pag.47
                      4. Relaţiile economice    pag.49
                      5. Primirea de noi membri pag.50
                          6. Aderarea României Ia U.E ………pag.51
                        CAP. V: CONCLUZII      pag.53
                           BIBLIOGRAFIE     pag.55

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu