ROLUL MANAGERULUI IN ORGANIZATIILE COMERCIALE MODERNE

                                   CUPRINS
|INTRODUCERE                                                         |5     |
|CAP. 1. CONCEPTUL  DE  MANAGER  AL  UNEI  FIRME  MODERNE            |6     |
|1.1. “Fizionomia” managerului modern                                |6     |
|1.2. Tipuri de manageri şi stiluri manageriale                      |9     |
|CAP. 2. ROLUL  MANAGERULUI  ÎN  CADRUL  FIRMEI  MODERNE             |11    |
|2.1. Capacitatea de muncă managerială – coordonată definitorie a    |11    |
|rolului managerului modern                                          |      |
|2.2. Roluri interpersonale ale managerului modern, jucate în        |14    |
|raporturile cu subordonaţii şi cu persoane din afara firmei         |      |
|2.3. Roluri informaţionale ale managerului modern                   |15    |
|2.4. Roluri decizionale ale managerului                             |15    |
|CAP. 3. PROFESIONALIZAREA  ACTIVITĂŢII  MANAGERIALE                 |20    |
|3.1. Configurarea profesiei de manager al unei firme moderne        |20    |
|3.2. Ocupaţia – element distinct în profesiunea de manager          |21    |
|3.3. Meseria ca o activitate specializată a managerului             |22    |
|3.4. Îndeletnicirea ca sens distinct a profesiei de manager         |23    |
|3.5. Profesionalizarea muncii, a activităţii managerului            |24    |
|3.6. Profesionistul – manger al unei firme moderne                  |25    |
|CAP. 4. CREŞTEREA  EFICACITĂŢII  MUNCII  MANAGERIALE                |27    |
|4.1. Utilizarea judicioasă a timpului de lucru, fundamentul         |27    |
|creşterii eficacităţii managerilor                                  |      |
|4.2. Modalităţi de amplificare a eficacităţii muncii manageriale    |28    |
|4.2.1. Programarea managerilor                                      |28    |
|4.2.2. Perfecţionarea raporturilor manageri-subordonaţi             |30    |
|4.2.3. Folosirea colaboratorilor moderni ai managementului          |32    |
|4.2.4. Utilizarea eficace a secretariatului                         |35    |
|4.2.5. Modernizarea instrumentarului managerial                     |37    |
|4.2.6. Organizarea ergonomică a muncii managerului                  |39    |
|CAP. 5. ROLUL  MANAGERULUI  CREATIV  ÎN  CREŞTEREA  EFICIENŢEI ŞI  A|41    |
|COMPETITIVITĂŢII  FIRMEI                                            |      |
|5.1. Contribuţia managerului şi a managementului său la creşterea   |41    |
|eficienţei şi a competitivităţii firmei                             |      |
|5.2. Evaluarea managementului firmei moderne                        |43    |
|5.2.1. Specificul eficienţei managementului firmei moderne          |43    |
|5.2.2. Evaluarea eficienţei managementului firmei                   |43    |
|5.3. Implicaţiile managerului asupra eficienţei managementului      |49    |
|firmei                                                              |      |
|5.3.1. Proiectarea şi reproiectarea pe baze riguros ştiinţifice a   |49    |
|sistemului de management al firmei                                  |      |
|5.3.2. Remodelarea strategiilor şi politicilor firmelor             |49    |
|5.3.3. Completarea şi modernizarea instrumentarului de management   |49    |
|5.3.3.1. Raţionalizarea procesului decizional                       |50    |
|5.3.3.2. Intensificarea componenţei operaţionale a muncii de        |50    |
|management                                                          |      |
|5.3.3.3. Pregătirea la nivel superior a managerilor                 |50    |
|CAP. 6. STUDIU  DE  CAZ  LA  S.C.  SANDANA  COM S.R.L.  ZALĂU       |51    |
|6.1. Date de identificare a firmei                                  |51    |
|           6.1.1. Despre noi                                        |51    |
|           6.1.2. Produsele                                         |52    |
|6.2. Consideraţii generale privind rolul managerului la S.C. SANDANA|52    |
|COM S.R.L. ZALĂU                                                    |      |
|6.3. Test aplicat managerilor de la S.C. SANDANA COM S.R.L. ZALĂU   |54    |
|6.4. Interpretarea rezultatelor testului aplicat managerilor de la  |57    |
|S.C. SANDANA COM S.R.L. ZALĂU                                       |      |
|CONCLUZII ŞI PROPUNERI                                              |59    |
|BIBLIOGRAFIE                                                        |62    |

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu