Romania si Uniunea Europeana

Cuprins:
Introducere 3
Capitolul 1 ADERAREA ROMÂNIEI LA UNIUNEA EUROPEANĂ      5
  1.1.  Aderarea obiectiv strategic fundamental pentru România     5
  1. 2 Procesul de aderare a României  12
  1.3. Constituirea mecanismului intern de pregătire a aderării    14
Capitolul 2 INSTRUMENTELE FINANCIARE ALE PRE-ADERĂRII   17
  2.1. Programele PHARE, ISPA, SAPARD  17
  2.2. Măsurile de acompaniere    22
Capitolul 3 Instrumentele structurale alocate României, ca ţară membră a
Uniunii Europene 25
  3.1. Organismele şi mecanismele de implementare a programelor operaţionale
  31
  3.2. Instrumentele politicii regionale     32
Capitolul 4 Impactul economic al aderării României la Uniunea Europeană 36
Concluzii   42

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu