Satisfactia in munca la SC

                                   CUPRINS
                                                 Pag.
|INTRODUCERE …………………………………………………………………                              |1    |
| Capitolul 1. Satisfacţia la locul de munca un deziderat al        |     |
|managerilor si                                                     |     |
|angajatilor                                                        |     |
|1.1. Conceptul de satisfacţie ……………………….……………………………………             |3    |
|1.2 Factorii generatori de satisfacţie în munca ….…………………………………….. |4    |
|           1.2.1 Discrepanţa….………………………………………………………………             |5    |
|         1.2.2.Corectitudinea.….…………………………………………………………..           |5    |
|         1.2.3 Caracterul…………………………………………………………………                 |7    |
|           1.2.4. Contribuţii cheie la satisfacţia în              |10   |
|munca………………………………….                                                |     |
|1.3. Raportul satisfacţie. - Insatisfacţie în munca……………………………………… |14   |
|           1.3.1 Relaţia dintre satisfacţie şi                     |14   |
|insfatisfacţie……………………………………                                       |     |
|           1.3.2 Consecinţele insatisfactiei în munca              |16   |
|………………………………………..                                                  |     |
|1.4. Particularităţile satisfacţiei în munca din                   |19   |
|servicii.………………………………….                                            |     |
|Capitolul 2 : Motivarea in munca- sursa de satisfactie             |     |
|2.1 Modele motivationale……………………………………………………………….                  |23   |
|            2.1.1 Managmentul performantei ………………………………………………..    |23   |
|            2.1.2 Managmentul motivaţiei  …………………………………………………..    |25   |
| 2.2. Legătura motivaţie satisfacţie performanţa………………………………………..  |32   |
|           2.2.1 Performanţa…………………………………………………………………              |32   |
|             2.2.2 Legătura dintre motivaţie şi                    |35   |
|satisfacţie……………………………………                                          |     |
|2.3 Teorii motivationale………………………….……………………………………..                |36   |
|          2.3.1. Teoria lui Latham şi Locke privind managmentul    |37   |
|prin obiective ……..                                                |     |
|          2.3.2 Teoria aşteptărilor a lui Porter şi                |37   |
|Lawler………………………………..                                               |     |
|          2.3.3 Teoria lui Bandura despre auto-eficienta           |40   |
|……………………………….                                                      |     |
|          2.3.4. Teoriile lui Hackman şi Oldham despre proiectarea |41   |
|posturilor………                                                      |     |
|          2.3.5 limitele şi conţinutul teoriilor                   |42   |
|Capitolul 3 Analiza economico finanaciara a SC “ECSTILM” SRL       |     |
|3.1. Prezentare de ansamblu…………………………………………………………..                |44   |
|3.2 Bază tehnico-materiala …………………………………………………………….                |44   |
|3.3 Analiza factoriala a variaţiei cifrei de afaceri…………………………………… |47   |
|3.4 Indicatori calitativi de exprimare a folosirii bazei tehnico   |53   |
|materiale…………                                                      |     |
|3.5 Analiza pe bază contului de profit şi                          |42   |
|pierdere.………………………………........                                      |     |
|3.6 Analiza pe baza bilantului contabil………………………………………………..        |58   |
|3.7 Resursele umane la Sc “ECSTILM ” Srl…………………………………….........    |62   |
|Capitolul 4: Cercetare de piata cu privire la satisfacţia in munca |     |
|la                                                                 |     |
|Sc “Ecstilm”                                                       |     |
|4.1 Etapele cercetarii …………………………………………………………………...                |69   |
|4.2 Analiza si prelucrarea datelor certatarii ………………………………………….    |72   |
|4.3 Concluzii si propuneri………………………………………………………………                 |83   |
|BIBLIOGRAFIE …………………………………………………………………                             |88   |
|ANEXE ……………………………………………………………………………                                |90   |

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu