SCHIMBAREA SI ATITUDINEA FATA DE SCHIMBARE

CUPRINS:
INTRODUCERE 
Capitolul I. SCHIMBAREA ORGANIZAŢIONALĂ- DESCRIEREA CONCEPTELOR, CARACTERISTICI GENERALE
1.1. Conceptul de schimbare organizaţională
1.2. Specificul acţiunii schimbărilor în organizaţii
1.3. Teorii şi modele ale schimbării
1.4. Tipologia schimbării organizaţionale
Capitolul II: MECANISMUL PRODUCERII SCHIMBĂRILOR ORGANIZAŢIONALE
2.1. Surse ale schimbării în organizaţii
2.2. Legile schimbării
2.3. Strategii ale schimbării organizaţionale
Capitolul III:  ATITUDINEA FAŢĂ DE SCHIMBARE
3.1. Aspecte generale
3.2. Aspecte atitudinale ale implementării schimbărilor în cadrul
organizaţiilor
Capitolul IV: REZISTENŢA LA SCHIMBARE
4.1. Aspecte generale
4.2. Cauzele rezistenţei la schimbare
4.3. Tipuri de rezistenţe
4.4. Modalităţi posibile de reducere a rezistenţei la schimbare
Capitolul V: CONSIDERAŢII PRACTIC-APLICATIVE
5.1.  Obiectivele cercetării
5.2. Ipotezele cercetării
5.3. Metode şi tehnici utilizate
5.4. Prezentarea lotului de subiecţi
5.5. Analiza, prelucrarea şi interpretarea rezultatelor
5.6. Pregătirea şedinţei de brainstorming
5.7.  Desfăşurarea propriu-zisă a şedinţei de brainstorming
6.Concluzii

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu