Sistem de monitorizare a parametrilor meteorologici

Cuprins
    Tehnologii utilizate
          Tehnologii software
    Mediu de dezvoltare
     Accesorii
        Tehnologii hardware şi modalităţi de simulare
    Generalităţi despre senzori/traductori
1.2.1.1 Introducere
1.2.1.2 Evoluţia senzorilor şi traductoarelor integrate
1.2.1.3 Principiile generale ale adaptoarelor electronice
1.2.1.4 Clasificarea senzorilor şi a traductorilor
1.2.1.5 Principii fizice pe care se bazează funcţionarea senzorilor şi a traductoarelor
    Senzori de temperatură
1.2.2.1 Generalităţi
1.2.2.2 Traductoare de temperatură cu termorezistoare
    Traductorul de precipitaţii
    Generalităţi despre aplicaţie
    Modul de monitorizare
          Interfaţa utilizator
                                         1. Administrare Console
                         1.1. Configurare aplicatie utilizator
                        1.2. Configurare aplicatie administrator
                                        2. Super Administrare
                      2.1 Descrierea consolei de administrare
                     2.2 Functiile de baza in cadrul consolei de administrare
                                        3. Rezolvari situatii speciale - depanare
           Structură bază de date
    Rezultate experimentale
    Managementul Proiectelor- Elemente de referinţă
    Studiu de caz : Împlementarea unui sistem meteorologic integrat în Municipiul Iaşi
     Bibliografie

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu