Sistem informatic pentru gestiunea financiara a unei societati comerciale

CUPRINS     2
INTRODUCERE 4
CAPITOLUL 1 GESTIUNEA FINANCIARĂ A SOCIETĂŢILOR COMERCIALE   5
1.1 Noţiuni generale privind societăţile comerciale     5
1.2 Funcţia financiară a întreprinderii şi principii de organizare a
activităţii financiare 6
1.3 Analiza economico-financiară  6
  1.3.1 Analiza rezultatelor activităţii de producţie şi comercializare  7
  1.3.2 Analiza cheltuielilor firmei   7
1.4 Folosirea planului de conturi pentru evidenţa operaţiilor economice 9
  1.4.1 Sistemul conturilor 9
  1.4.2 Contul contabil     9
1.5 Obiectivul lucrării     10
CAPITOLUL 2 TEHNOLOGII ŞI LIMBAJE DE PROGRAMARE PENTRU APLICAŢII WINDOWS ŞI
GESTIUNEA BAZELOR DE DATE   11
2.1 Tehnologia .NET Framefork     11
  2.1.1 Mediul Visual Studio .NET 11
  2.1.2 Limbajul Visual Basic     13
  2.1.3 Limbajul C++   14
  2.1.4 Limbajul Borland Delphi   15
  2.1.5 Limbajul C#    15
2.2 Tehnologia JAVA    17
  2.2.1 Caracteristici ale limbajului JAVA   18
2.3 Limbajul SQL pentru baze de date relaţionale  19
  2.3.1 Oracle   20
  2.3.2 SQL Server     21
  2.3.3 MySQL    21
  2.3.4 Visual FoxPro  23
  2.3.5 Microsoft Access    24
  2.3.6 Alte baze de date   24
2.4 Motivul alegerii soluţiilor C# şi MySQL  24
CAPITOLUL 3 APLICAŢIA GEFINSQL ANALIZĂ ŞI PROIECTARE    25
3.1 Analiza de sistem  25
  3.1.1     Definirea cerinţelor  25
  3.1.2     Datele şi evenimentele aplicaţiei     25
3.2 Analiza structurală     27
  3.2.1     Identificarea entităţilor şi a atributelor acestora    27
  3.2.2     Diagrama E/R    28
3.3 Analiza dinamică   28
3.4 Analiza funcţională     31
3.5 Proiectarea de sistem   35
  3.5.1     Construirea arhitecturii sistemului   35
  3.5.2     Detalierea modelului obiectual   36
  3.5.3     Modelul de comunicare între clase     36
  3.5.4     Definirea interfeţelor     37
  3.5.5     Modelarea secvenţei de ferestre  39
3.6 Proiectarea obiectuală  39
  3.6.1     Proiectarea bazei de date  39
  3.6.2     Implementarea claselor de bază   42
3.7 Prezentarea aplicaţiei GeFinSQL    47
3.8 Logarea şi stabilirea conexiunii la baza de date    47
3.9 Meniul principal   48
  3.9.1     Meniul „Administrare” 48
  3.9.2     Meniul „Fisiere”      52
  3.9.3     Meniul „Operaţii/listări”  55
ANEXE 58
BIBLIOGRAFIE     68

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu