SISTEME DE PLATI UTILIZAND CARDURILE BANCARE

                                   CUPRINS
      INTRODUCERE
   pg. 2
      CAPITOLUL 1. SISTEMUL DE PLĂŢI ELETRONICE                        pg. 3
      A.1.      Generalităţi       privind       transferul       electronic
                                     pg. 3
      A.2.    Transferul    electronic    de    fonduri     prin     carduri
         pg. 5
      A.3.                      Clasificarea                      cardurilor
   pg. 6
      A.4.   Avantajele   vs   dezavantajele   în   utilizarea    cardurilor
         pg. 9
      A.4.1.    Avantajele    în    sistemul    de     plăţi     electronice
         pg. 9
      A.4.2.     Riscul     în     sistemul     de     plăţi     electronice
         pg. 10
      B.1.  Cardul  -  instrument  modern  de  plată  în   sistemul   bancar
românesc.Evoluţia             cardurilor             în              România
                          pg. 12
      B.2. Avantajele cardului de debit. Deosebiri  faţă de instrumentele de
      plată tradiţionale  17
      B.3..Avantajele cardului de credit. Deosebiri faţă de instrumentele de
plată tradiţionale  17
      B.4..            Acceptarea             cardurilor             bancare
                                            pg. 18
      B.5.     Diversificarea      serviciilor      asociate      cardurilor
         pg. 19
      CAPITOLUL 2. ROLUL CARDURILOR ÎN SISTEMUL DE PLĂŢI ACTUALE, PE  FONDUL
DEZVOLTĂRII ECONOMICE                                       pg. 24
      2.1.               Operaţiuni                de                clearig
pg. 24
      2.2.     Sisteme     globale     de     plăti     pentru     populaţie
   pg. 25
      2.2.1.VISA                                               Internaţional
pg. 25
      2.2.2.                        American                         Express
pg. 29
      2.2.3.Dinner’s
Club........................................................................
.....................................30
      2.2.4                                                          Europay
International...............................................................
..................................30
      CAPITOLUL 3.  STUDIU  PRIVIND  UTILIZAREA  SISTEMULUI  DE  PLATĂ  PRIN
INTERMEDIUL CARDULUI LA PIRAUES BANK……………………………………………33
      3.1.Prezentare Piraeus Bank România…………………………………………………….33
      3.2. Operaţiuni cu carduri…………………………………………………………………33
      3.2.1.  Emiterea   cardurilor   (condiţii,   atribuţii   de   emitere,
organizare)…………………….36
      3.2.2.       Eliberarea       de       numerar       la        ghiseul
băncii....................................................................37
      3.2.3.     Compensarea     interbancară     a     tranzacţiilor     cu
carduri………………………………37
      3.2.4.                                                    Distribuirea
cardurilor..................................................................
............................38
      3.3. Tipuri de carduri utilizate de Piraeus Bank…………………………………………..39
      3.4.  Studiu  de  caz  particular-Cardul  de   Credit   Piraeus   VISA
Classic…………………….42
      CONCLUZII……………………………………………………………………………....48

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu