Sistemul Fiscal al Agentilor Economici - studiu de caz SC SA

CUPRINS
CAPITOLUL I - CONSIDERAŢII PRIVIND SISTEMUL FISCAL DIN ROMÂNIA
5
          1.1. Caracteristicile sistemului fical românesc
5
          1.2. Măsurarea fiscalităţii la  nivelul firmei
7
                     1.2.1. Indicatorii de stare
7
                     1.2.2. Indicatorii de efect
10
CAPITOLUL II – STUDIU DE CAZ LA S.C. “ORADINM” S.A.
13
          2.1. Obiectul de activitate
13
          2.2. Locul firmei în economia naţională
14
          2.3. Activitatea economică
14
CAPITOLUL III – PRELEVĂRI FISALE LA NIVELUL AGENŢILOR
                               ECONOMICI
17
          3.1. Cosideraţii privind obiectul de activitate al S.C. ORADINUM S.A.
17
                      3.1.1. Impozitul pe profit
19
                      3.1.2. Modul de caşcul al impozitului pe profit
24
          3.2. Impozitul pe salarii
25
          3.3. Impozitul pe dividende
28
          3.4. Impozitul pe veniturile persoanelor fizice şi juridice nerezidente
29
          3.5. Impozitul pe clădiri
30
          3.6. mpozitul pe terenuri
31
          3.7. Taxa asupra mijloacelor de transport
32
          3.8. Taxe pentru eliberarea certificatelor, a vizelor şi autorizaţiilor în domeniul                    
                  construcţiilor
33
          3.9. Taxe pentru folosirea mijloacelor de publicitate, afişaj şi reclamă
35
          3.10. Taxa pe valoare adăugată
35
          3.11. Accizele
42
          3.12. Taxele vamale
47
          3.13. Contribuţia pentru asigurări sociale
49
          3.14. Contribuţia la fondul pentru plata ajutorului de şomaj
49
          3.15. Contribuţia la fondul de asigurări sociale de sănătate
50
CAPITOLUL IV – INTENSITATEA PRELEVĂRILOR FISCALE ŞI EFECTELE
                               FISCALITĂŢII
51
          4.1. Consideraţii privind presiunea fiscală
51
          4.2. Efectele fiscalităţi
52
                    4.2.1. Efectele asupra contribuabilului
52
                    4.2.2. Efectele asupra formării şi evoluţiei structurale a intreprinderilor
54
                    4.2.3. Efectele asupra investiţiilor
54
                    4.2.4. Efectele economice
55
                    4.2.5. Efectele sociale
55
CAPITOLUL V – DECIZII DE AMÂNARE ŞI ANTICIPARE ÎN DOMENIUL
                              FISCALITĂŢII.  CONCLUZII
56
ANEXE
59
BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ
62

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu