STATISTICA APLICATA IN STUDIUL CALITATII SI CONSUMULUI PRODUSELOR ALIMENTARE DIN GRUPA CASCAVAL DIN LAPTE DE VACA

                                  Cuprins :
CAPITOLUL
I...........................................................................
..........................................6
INTRODUCERE - Justificarea
studiului...................................................................
..........6
 CAPITOLUL
II..........................................................................
.........................................7
PREZENTAREA PRODUSELOR ALIMENTARE DIN GRUPA CAŞCAVAL DIN
LAPTE DE
VACĂ........................................................................
........................................7
2.1 Prezentarea  produselor alimentare din categoria caşcaval din lapte de
vacă şi a grupei
     din care face
parte.......................................................................
.......................................7
2.2 Materii prime utilizate. Aprovizionare cu materii prime şi receptia de
la furnizori a
      produselor alimentare din categoria caşcaval din lapte de
vacă........................................8
2.3 Etapele principale ale procesului tehnologic
..................................................................16
2.4 Ambalarea produselor alimentare din grupa caşcaval din lapte de
vacă.........................26
     2.4.1 Prezentarea ambalajelor de
transport...................................................................
...27
     2.4.2  Prezentarea ambalajelor de desfacere
...................................................................27
     2.4.3 Impactul ambalajelor asupra mediului înconjurator
..............................................29
2.5 Etichetarea produselor alimentare caşcaval din lapte de
vacă........................................29 2.6 Transportul şi modul de
depozitare a produselor alimentare din grupa caşcaval din
      lapte de
vacă........................................................................
............................................31
2.7 Metode fizico-chimice şi microbiologice de apreciere a calităţii
produselor alimentare
     din grupa caşcaval din lapte de
vacă........................................................................
........33
     2.7.1 Calităţi  fizico-chimice ale produselor alimentare din grupa
caşcaval din lapte
             de
vacă........................................................................
..............................................35
     2.7.2. Igiena produselor alimentare din grupa caşcaval din lapte de
vacă.......................36
     2.7.3. Microorganisme patogene, prevenirea riscului de intoxicaţii la
consumul
               produselor alimentare din grupa caşcaval din lapte de
vacă..................................36
     2.7.4 Caracteristica şi analiza proprietăţilor senzoriale ale
produselor alimentare din
            grupa caşcaval din lapte de
vacă........................................................................
.......37
     2.7.5 Concepţia managementului calităţii produselor alimentare din
grupa caşcaval din
            lapte de
vacă........................................................................
......................................42
2.8 Metode de analiză  specifice caşcavalului  de
vacă........................................................42
      A. Metode clasice (
specifice)..................................................................
.................42
            B. Metode
standardizate...............................................................
............................45
          2.8.1 Determinarea conţinutului de apă şi a substanţei uscate
.............................46
          2.8.2 Determinarea conţinutului de
grăsime.........................................................49
          2.8.3 Determinarea
pH­ului.....................................................................
..............52
          2.8.4 Determinarea conţinutului de clorură de
sodiu............................................53
 2.9. Rezultatele determinării indicilor fizico –chimici ai caşcavalului de
vacă...................55
CAPITOLUL
III.........................................................................
........................................64
CERCETAREA PIEŢEI PRODUSELOR ALIMENTARE DIN GRUPA CAŞCAVAL
DIN LAPTE DE
VACĂ........................................................................
..............................64
3.1 Cercetarea pieţei produselor alimentare din  grupa caşcaval din lapte
de vacă din
      punctul de vedere al producătorului
............................................................................
...64
        3.1.1 Identificarea preferintelor pietelor existente şi potenţiale
ale produselor
                alimentare din grupa  caşcaval din lapte de
vacă..................................................64
       3.1.2 Analiza concurenţei produselor alimentare din grupa caşcaval
din lapte de
vacă........................................................................
................................................65
       3.1.3 Adaptarea ofertei de produse alimentare din grupa caşcaval din
lapte de vacă
               la exigenţele specifice ale unor grupe de consumatori
........................................ 65
 3.2 Cercetarea pieţei produselor alimentare din grupa caşcaval din lapte
de vacă  din
        punctul de vedere al  consumatorului
.........................................................................
65
         3.2.1 Informatiile deţinute despre produsele alimentare din grupa
caşcaval din lapte
                 de vacă de către
consumatori.................................................................
........ .....66
         3.2.2 Raportul calitate / preţ ale produselor alimentare din grupa
caşcaval din lapte
                  de vacă
............................................................................
................................... 66
         3.2.3 Designul produselor alimentare din grupa caşcaval din lapte
de vacă................67
         3.2.4 Imaginea furnizorului de produse alimentare din grupa
caşcaval din lapte de
                  vacă pe piaţa de
desfacere...................................................................
................68
CAPITOLUL
IV..........................................................................
........................................69
STUDII STATISTICE
............................................................................
..........................69
4.1 Elemente de statistică şi baze de date utilizate în studiul de
caz.....................................69
      4.1.1 Culegerea şi înregistrarea datelor
statistice............................................................70
     4.1.2 Calculul indicatorilor
statistici..................................................................
..............73
     4.1.3 Prezentarea rezultatelor prelucrării sub formă de tabele,
grafice, serii...................76
     4.1.4 Utilizarea tabelelor pivot în sistematizarea şi extragerea din
baze de date a datelor
              necesare prelucrării statistice
............................................................................
.....76
4.2. Studii statistice privind preferinţele consumatorilor în ceea ce
priveşte consumul
     de
caşcaval....................................................................
....................................................77
       4.2.1 Prezentarea chestionarul utilizat în studiu
statistic...............................................77
       4.2.2 Sistematizarea datelor individuale prin centralizare şi
grupare............................80
       4.2.3  Determinarea indicatorilor statistici ai datelor din
chestionarul utilizat..............81
       4.2.4 Analiza şi interpretarea datelor
studiate................................................................89
CAPITOLUL V...............
............................................................................
.....................107
 CONCLUZII...............
............................................................................
.........................107
BIBLIOGRAFIE...............
............................................................................
...................109
ABSTRACT (REZUMAT )...............
............................................................................
..111
ANEXĂ - Elemente  de  statistică  şi  baze  de  date  utilizată  în  studiul
calităţii
                                      sortimentelor                       de
caşcaval....................................................................
............112
prezentare power point

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu