STRATEGII IN MARKETINGUL INTERNATIONAL AL ASIGURARILOR

C U P R I N S
Introducere    7
CAPITOLUL1.    9
MIXUL DE MARKETING IN ASIGURĂRI    9
1.1 CONŢINUTUL ŞI CARACTERISTICILE SERVICIILOR DE ASIGURĂRI    9
1.2 LOCUL ŞI ROLUL ASIGURĂRILOR ÎN ECONOMIE ŞI SOCIETATE    15
1.2.1 Locul asigurărilor în economie    15
1.2.2 Rolul asigurărilor în economie şi societate    16
1.3.MIX-UL DE MARKETING ÎN ASIGURĂRI    21
1.3.1.Politica de produs    21
1.3.2 Politica de preţ    24
1.3.3 Politica de distribuţie    26
1.3.4 Politica de promovare    28
CAPITOLUL 2.    31
ANALIZA COMPARATIVĂ A UNOR FIRME DE ASIGURĂRI DIN ŢARĂ ŞI DIN STRĂINĂTATE    31
2.1 GENERALITĂŢI    31
2.2 SC ASTRA ASIGURĂRI    33
2.2.1 Acţionariat    33
2.2.2 Structura organizatorică    34
2.2.3 Alte activităţi    34
2.3 SC ASIROM SA    35
2.3.1 Acţionariat    35
2.3.2 Structura organizatorică    36
2.4 WIENERSTAEDTISCHE  - UNITA    36
2.4.1 Acţionariat    37
2.4.2 Structura organizatorică    37
2.4.3 Alte activităţi    38
2.5 SWISS RE    38
2.5.1 Istoric    38
2.5.2 Strategii actuale ale companiei    39
2.5.3 Structura organizatorică    39
2.6 AXA    40
2.6.1 Istoric    40
2.6.2 Strategii actuale ale companiei    40
2.6.3 Structura organizatorică    41
2.6 Indicatori specifici: Astra Asigurări, Asirom, Unita, Swiss Re, AXA    41
CAPITOLUL 3.    48
PREZENTAREA FIRMEI “SC ALLIANZ-ŢIRIAC ASIGURĂRI SA”    48
3.1 ISTORIC    48
3.1.1 Politica Grupului Allianz    49
3.1.2 Allianz – Ţiriac Asigurari SA    53
3.2 Valoarea capitalului social şi structura acţionariatului    54
3.4 Alte activităţi    59
3.5 Indicatori specifici    60
CAPITOLUL 4.    68
ORGANIZARE ŞI STRATEGII LA ALLIANZ-ŢIRIAC ASIGURĂRI SA    68
4.1 Perspective pentru Allianz-Ţiriac şi pentru piaţă pentru perioada 2006-2008    68
4.1.1 Programe strategice    70
4.1.2 Programe strategice asigurări de viaţă    71
4.2 Programul 3 + UNU    72
4.3 Strategia Grupului Allianz pentru creştere profitabilă + UNU    73
4.4 Privire de ansamblu – 3+ UNU    76
4.4.1 Focus strategic pentru întărirea bazei de capital    76
4.4.2 Focus strategic pentru creşterea profitabilităţii operative    77
4.4.3 Focus strategic pentru reducerea complexităţii    78
4.4.4 Focus strategic (+UNU) privind creşterea eficientă a competitivităţii şi a valorii    79
CAPITOLUL 5.    81
CONCLUZII, PROPUNERI    81
B I B L I O G R A F I E:    82

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu