Strategii si politici in domeniul resurselor umane

CUPRINS
                    Capitolul 1.
                        FIRMA – SISTEM ORGANIZAŢIONAL
1.1. Misiunea firmei
1.2. CARACTERUL ANTREPRENORIAL AL MISIUNII
1.3. COMUNICAREA MISIUNII
1.4. OBIECTIVELE FIRMEI
                            CAPITOLUL  2
     2.1.Conţinutul şi obiectivele managementului resurselor umane
2.2. Organizarea activităţilor în managementul resurselor umane
                            CAPITOLUL 3
            STRATEGIILE FIRMEI ÎN DOMENIUL RESURSELOR UMANE
3.1. Scopul şi caracteristicile strategiei
3.2. Conţinutul strategiilor din domeniul resurselor umane
                                     CAPITOLUL 4
CLASIFICAREA STRATEGIILOR DIN DOMENIUL RESURSELOR UMANE
4.1. Strategia de personal orientată spre investiţii
4.2. Strategia de personal orientată valoric
  4.3. Strategia de personal orientată spre resurse
4.4 Strategiile generale (corporative)
4.5.STRATEGII CONCURENTIALE (DE AFACERI)
4.6.Elaborarea  strategiilor din domeniul resurselor umane
CAPITOLUL 5.
                           Politici în domeniul resurselor umane
5.1.Definirea politicilor din domeniul resurselor umane
5.2. Cerinţe ale politicilor din domeniul resurselor umane
5.3.Tipuri de politici de resurse umane specifice
5.4. Elaborarea şi implementarea politicilor din domeniul resurselor umane
                                                  CAPITOLUL 6.
6.1. Noi sisteme de abordare şi organizare a resurselor umane
6.2.Organizarea activităţii de gestionare a resurselor umane
6.3.Profilul managerului
                       CAPITOLUL 7.
                             Planificarea strategică a resurselor umane
7.1. Concept şi metodologie
7.2.Dificultăţi de implementare
                                                     CAPITOLUL 8.
                                                       Studiu de caz
  Strategii si politici in domeniul resurselor umane la Kraft Foods Romania

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu