Studiu de caz privind analiza gestiunii financiare a intreprinderii

                                   Cuprins
      INTRODUCERE............................................................
.........................3
      CAPITOLUL I
      BILANŢUL
CONTABIL....................................................................
...6
      ACTIV
      PASIV
      CAPITOLUL II
      PREZENTAREA
SOCIETĂŢII...........................................................20
      2.1. DENUMIREA SOCIETĂŢII
      2.2. ACTIVITATEA SOCIETĂŢII
      2.3. FLUXUL TEHNOLOGIC
      CAPITOLUL III
      ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR AL
      ÎNTREPRINDERII                                               GUTENBERG
S.A..............................................33
      3.1. ANALIZA SITUAŢIEI NETE
      3.2. INDICATORII DE ECHILIBRU FINANCIAR PATRIMONIAL
      3.3. RATELE DE ECHILIBRU FINANCIAR ŞI DE ÎNDATORARE
      3.4 ANALIZA FUNCŢIONALĂ
      CAPITOLUL IV
      ANALIZA REZULTATELOR ÎNTREPRINDERII
      GUTENBERG
S.A.........................................................................
........54
      4.1. PREZENTAREA CONTULUI DE PROFIT ŞI PIERDERE
      4.2. DETERMINAREA SOLDURILOR INTERMEDIARE DE GESTIUNE
      4.3. CAPACITATEA DE AUTOFINANŢARE
      4.4. RATELE DE RENTABILITATE
      4.5. ANALIZA PRAGULUI DE RENTABILITATE
      CONCLUZII..............................................................
.............................77
      BIBLIOGRAFIE...........................................................
.........................81
      ANEXE..................................................................
..................................82

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu