Studiu de caz privind analiza micromediului si macromediului la SC

                                   CUPRINS
    • Argument ..…..………………………………………………......................................
      1
      Capitolul I. Prezentarea generala a S.C. AUTO STILL R.M.T
   S.R.L………………....4
        1. Istoricul S.C. AUTO STILL R.M.T
           S.R.L…….............................................. 4
        2. Evoluţia economică a S.C. AUTO STILL R.M.T
           S.R.l.................................... 7
      Capitolul II. Studiu de caz privind analiza micromediului si
      macromediului la S.C AUTO STILL R.M.T S.R.L...........................
      9
      1.     Micromediul de marketing al S.C AUTO STILL R.M.T
         S.R.L.......................... 9
      2.     Macromediul de marketin al S.C AUTO STILL R.M.T
         S.R.L......................... 14
    • Concluzii
      .....................……………………………………....................................
      ... .18
    • Bibliografie
      …………………………..……...……………....…................................ 20
    • Anexe
Pagini 24

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu