Studiu de caz privind contabilitatea si gestiunea creantelor si datoriilor in cadrul sistemului informational

                                   Cuprins
      CAP.I ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII CREANŢELOR ŞI DATORIILOR
      COMERCIALE LA S.C. ELECTROCARBON S.A.
      1.1.  Delimitări  şi  reglementări  privind  creanţele  şi   datoriile
comerciale
      Creanţe - definiţie, conţinut, rol, clasificare
      Datorii - definiţie, conţinut, rol, clasificare
      1.2.Prezentarea  S.C.  ELECTROCARBON  S.A.   din   punct   de   vedere
organizatoric
      1.3.Prezentarea S.C. ELECTROCARBON S.A. din punct de vedere economico-
financiar
      Organizarea contabilităţii la S.C. ELECTROCARBON S.A.
      Circuitul documentelor contabile la S.C. ELECTROCARBON S.A.
      CAP.II SISTEMUL INFORMAŢIONAL PRIVIND CONTABILITATEA ŞI GESTIUNEA
      DATORIILOR ŞI CREANŢELOR COMERCIALE CU EXEMPLU LA  S.C.  ELECTROCARBON
S.A.
      2.1. Reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni economice
privind creanţele comerciale
      Creanţe din vânzări pe credit comercial - clienţi interni
      Creanţe din vânzări pe credit comercial - clienţi externi
      Creanţe neexigibile
      Creanţe privind clienţii incerţi
      Reflectarea în  contabilitate  a  principalelor  operaţiuni  economice
privind datoriile
      comerciale
      Datorii din cumpărări pe credit comercial - furnizori interni
      Datorii din cumpărări pe credit comercial - furnizori externi
      Datorii neexigibile
      2.3. Studiu de caz privind  contabilitatea  creanţelor  şi  datoriilor
comerciale la S.C. ELECTROCARBON S.A.
      Contabilitatea creanţelor comerciale
      Contabilitatea datoriilor comerciale
      CAP.III ANALIZA CREANŢELOR ŞI DATORIILOR COMERCIALE LA
      S.C. ELECTROCARBON S.A.
      Analiza dinamicii creanţelor comerciale
      Analiza dinamicii datoriilor comerciale
      Analiza structurii creanţelor şi datoriilor comerciale
      Analiza situaţiei financiare la S.C. ELECTROCARBON S.A.
      Analiza corelaţiei creanţe – datorii
      Analiza lichidităţii şi solvabilităţii la S.C. ELECTROCARBON S.A.
                                  Pagini 61

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu