Studiu de caz privind contabilitatea veniturilor si cheltuielilor

      Studiu de caz privind contabilitatea veniturilor si cheltuielilor
      CAPITOLUL 1
      ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII CHELTUIELILOR
      DEFINIREA, ROLUL ŞI CARACTERIZAREA CHELTUIELILOR
      1.2 CONTABILITATEA CHELTUIELILOR DE EXPLOATARE
      1.2.1 CONTABILITATEA CHELTUIELILOR PRIVIND STOCURILE
      1.2.2  CONTABILITATEA  CHELTUIELILOR  CU   LUCRĂRILE   ŞI   SERVICIILE
EXECUTATE DE TERŢI
      1.2.3 CONTABILITATEA CHELTUIELILOR CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERŢI
      1.2.4 CONTABILITATEA CHELTUIELILOR CU  IMPOZITE,  TAXE  ŞI  VĂRSĂMINTE
ASIMILATE
      1.2.5 CONTABILITATEA CHELTUIELILOR CU PERSONALUL
      1.2.6 ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE
      1.3 CONTABILITATEA CHELTUIELILOR FINANCIARE
      1.3.1 DEFINIREA CONTURILOR DE CHELTUIELI FINANCIARE
      1.3.2 ROLUL, CONŢINUTUL ŞI FUNCŢIA CONTURILOR DE CHELTUIELI FINANCIARE
      1.4 CONTABILITATEA CHELTUIELILOR EXTRAORDINARE
      1.4.1 DEFINIREA CONTURILOR DE CHELTUIELI EXTRAORDINARE
      1.4.2  ROLUL,  CONŢINUTUL  ŞI   FUNCŢIA   CONTURILOR   DE   CHELTUIELI
EXTRAORDINARE
      1.5 CONTABILITATEA CHELTUIELILOR  CU  AMORTIZĂRILE,  PROVIZIOANELE  ŞI
AJUSTĂRI LA INFLAŢIE
      1.5.1 CHELTUIELI DE EXPLOATARE PRIVIND AMORTIZĂRILE ŞI PROVIZIOANELE
      1.5.2 CHELTUIELI FINANCIARE PRIVIND AMORTIZĂRILE ŞI PROVIZIOANELE
      1.6 CONTABILITATEA  CHELTUIELILOR  CU  IMPOZITUL  PE  PROFIT  ŞI  ALTE
IMPOZITE
      1.6.1 DEFINIREA CONTURILOR DE CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT
      1.6.2  ROLUL,  CONŢINUTUL  ŞI  FUNCŢIA  CONTURILOR  DE  CHELTUIELI  CU
IMPOZITUL PE PROFIT
      CAPITOLUL 2
      ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII VENITURILOR
      2.1 DEFINIREA, ROLUL ŞI CARACTERIZAREA VENITURILOR
      2.2 CONTABILITATEA VENITURILOR DE EXPLOATARE
      2.2.1 CONTABILITATEA CIFREI DE AFACERE
      2.2.2 CONTABILITATEA VARIAŢIEI STOCURILOR
      2.2.3 CONTABILITATEA VENITURILOR DIN PRODUCŢIA DE IMOBILIZĂRI
      2.2.4 CONTABILITATEA VENITURILOR DIN SUBVENŢII DE EXPLOATARE
      2.2.5 ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE
      2.3 CONTABILITATEA VENITURILOR FINANCIARE
      2.3.1 DEFINIREA CONTURILOR DE VENITURI FINANCIARE
      2.3.2 ROLUL, CONŢINUTUL ŞI FUNCŢIA CONTURILOR DE VENITURI FINANCIARE
      2.4 CONTABILITATEA VENITURILOR EXTRAORDINARE
      2.4.1 DEFINIREA CONTURILOR DE VENITURI EXTRAORDINARE
      2.4.2  ROLUL,   CONŢINUTUL   ŞI   FUNCŢIA   CONTURILOR   DE   VENITURI
EXTRAORDINARE
      2.5  CONTABILITATEA  VENITURILOR  DIN  PROVIZIOANE  ŞI  AJUSTAREA   LA
INFLAŢIE
      2.5.1 VENITURI DIN PROVIZIOANE PRIVIND ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
      2.5.2 VENITURI FINANCIARE DIN PROVIZIOANE
      2.6 CONTABILITATEA VENITURILOR DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT
      2.6.1 DEFINIREA CONTULUI DE VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT
      2.6.2 ROLUL, CONŢINUTUL ŞI FUNCŢIA CONTULUI DE VENITURI DIN  IMPOZITUL
PE PROFIT AMÂNAT
      CAPITOLUL 3
      CONTABILITATEA REZULTATULUI
      3.1  REZULTATUL  ÎN   ACCEPŢIUNEA   STANDARDELOR   INTERNAŢIONALE   DE
CONTABILITATE
      3.2 REZULTATUL EXERCIŢIULUI
      3.3 CONTURI DE REZULTATE FINANCIARE
      3.3.1 CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
      3.3.2 REPARTIZAREA PROFITULUI
      3.3.3 REZULTATUL REPORTAT
      Practica contabila cunoaşte  situaţii  în  care  Adunarea  Generala  a
Asociaţilor  nu  a  repartizat  profitul  sau  nu  a  decis  modalitatea  de
acoperire a pierderilor înregistrate, aceste  sume  rămânând  în  aşteptare.
Transferul  profitului  nerepartizat  respectiv  pierderea  nerecuperată  în
rezultatul  reportat  se  face  la  valoarea  sa  contabila   din   momentul
transferului.
      Reflectarea în contabilitate a acestora se face cu  ajutorul  contului
117 ”Rezultatul reportat”. Ţine  evidenţa  rezultatului  sau  a  parţii  din
rezultatul exerciţiului precedent a căror  repartizare  a  fost  amânata  de
Adunarea Generala a Asociaţilor.
      După conţinutul economic este cont de capitaluri proprii  şi  este  un
cont bifunctional.
      Se debitează cu:
      - majorarea capitalului pe seama profitului din anii precedenţi
      117 ”Rezultatul reportat” = 1012 ”Capital subscris nevărsat”
      - profitul net realizat in exerciţiile precedente  destinat  majorării
rezervelor
      117 ”Rezultatul reportat” = 106 ”Rezerve”
      - pierderile contabile realizate în  exerciţiul  precedent  lăsate  în
aşteptare(neacoperite)
      117 ”Rezultatul reportat” = 121 ”Profit şi pierdere”
      3.4 REZULTATUL CONTABIL - BAZA DE CALCUL A REZULTATULUI FISCAL
      CAPITOLUL 4
      REFLECTAREA CHELTUIELILOR ŞI VENITURILOR ÎN CONTABILITATEA  SOCIETĂŢII
COMERCIALE SENZIMAT S.A.
      4.1 PREZENTAREA SOCIETĂŢII COMERCIALE
      4.2 STUDIU DE CAZ
      4.3 CONCLUZII ŞI PROPUNERI
      Concluzii
      Propuneri
                                  Pagini 70

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu