STUDIU DE CAZ PRIVIND DECONTARILE CU SALARIATII LA SC

CAPITOLUL 1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE
1.1. Motivaţie, metode de cercetare
1.2. Elementele teoretice  fundamentale  privind salarizarea muncii
1.3.Aspecte fiscale privind contribuţiile şi impozitele datorate de  angajat
şi angajator
CAPITOLUL 2.  PREZENTAREA S.C. UMARO S.A.
2.1. Date de identificare
2.2. Obiectul de activitate
2.3. Structura organizatoricã a firmei
2.4. Misiunea şi obiectivele firmei
2.5. Personalul şi managerii
2.6. Piaţa şi comercializarea
2.7. Situaţia economico-financiară a firmei
CAPITOLUL 3. STUDIU DE CAZ  PRIVIND DECONTĂRILE CU SALARIAŢII LA „S.C.
UMARO.S.A.”
CAPITOLUL 4. CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
33 pagini

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu