Studiu de caz privind marketingul in lumea dinamica in cadrul unei societati

                                   Cuprins
      ARGUMENT
CAPITOLUL I
      CONCEPTUL DE MARKETING ŞI ROLUL SĂU ÎN ECONOMIE
      1.1.Definiţia marketingului,nevoi,dorinţe,cereri
      1.2.Managementul activităţii de marketing
      1.3.Marketingul social şi relaţional
      1.4.Obiectivele sistemului de marketing la nivelul întreprinderilor
      1.5.Impactul marketingului asupra consumatorilor şi asupra  societăţii
în ansamblu
      1.6.Etica activităţi de marketing
CAPITOLUL II
      PIAŢA-CÂMPUL DE ACŢIUNE AL MARKETINGULUI
      2.1.Definirea pieţei a componentelor sale: cererea şi oferta
      2.2.Estimarea cererii totale a pieţei şi a volumului vânzărilor
      2.3.Estimarea cererii totale faţă de preţ şi venit
      2.4.Oferta de bunuri şi servici de piaţă
CAPITOLUL III
      CADRUL ACTIVITĂŢII DE MARKETING A ÎNTREPRINDERII
      3.1.Mediul de marketing al întreprinderi
      3.1.1.Micromediul firmei
      3.1.2.Macromediul firmei
      3.2.Reacţiile firmei faţă de evoluţia mediului de marketing
      3.3.Provocări la adresa marketingului în prezent
CAPITOLUL IV STUDIU DE CAZ
bibliografie
Pagini 48

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu