Studiu privind analiza managementului resurselor umane in cadrul firmei si propuneri de imbunatatire

CUPRINS
      CAP 1. CONCEPTUL DE MANAGEMENT AL RESURSELOR
UMANE………………………………………………………………………………….............2
      1.1RESURSELE UMANE ÎNTR-O ORGANIZAŢIE………………………................2
     2. DEFINIREA MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE………................6
     3. PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI ALE M.R.U…………………………………….10
     4. ETAPELE DE DEZVOLTARE ALE M.R.U……………………………………..12
     5.     IMPORTANŢA     ANALIZEI,     PROIECTĂRII      ŞI      EVALUĂRII
        POSTULUI…………………………………………………………………………..14
      CAP   2.   NOŢIUNI   DE   PSIHOLOGIE   MANAGERIALĂ    ŞI    SOCIOLOGIE
ORGANIZAŢIONALĂ…………………………………….…………16
      2.1 PERSONALITATEA MANAGERIALĂ………………………………………….16
      2.2 ACTIVITATEA MANAGERIALĂ………………………………………………..20
      2.3CARACTERUL,         TEMPERAMENTUL         ŞI          APTITUDINILE
MANAGERULUI………………………………………………………………………………..29
      2.4 spaŢiul social ŞI STRUCTURA  ORGANIZATORICĂ…………………...39
      2.5ELEMENTE CU INFLUENŢĂ ASUPRA MANAGEMENTULUI RESURSELOR  UMANE  DIN
ORGANIZAŢIE……………………………………............................................44
      Cap                            3.                             CULTURA
ORGANIZAŢIONALĂ........................................................50
      3.1 CE ESTE CULTURA ORGANIZAŢIONALA………………………...50
      3.2    DIMENSIUNILE     CULTURALE     SI     ORGANIZAŢIA.     SINERGIA
CULTURALĂ………………………………………………………………………….64
      3.3 CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ ÎN ROMÂNIA…………………..79
      CAP    4    PREZENTAREA    GENERALĂ    A    SOCIETĂŢII     COMERCIALE
……………………………………………………………………………91
      4.1 SCURT ISTORIC…………………………………………………………..91
      4.2 SCOPUL ŞI OBIECTUL DE ACTIVITATE…………………………..94
      4.3 ORGANIZAREA SOCIETĂŢII…………………………………...........96
      4.4 COMPARTIMENTUL MISAP………………………………………….100
      4.5     ANALIZA     AVANTAJELOR     COMPARATIVE     ALE     SOCIETĂŢII
COMERCIALE……………………………………………………………………….105
      4.6   ANALIZA   SITUAŢIEI   ECONOMICO-FINANCIARE   A    S.C    APRODEM
S.A………………………………………………………………………106
      CAP 5 ANALIZA-DIAGNOSTIC A RESURSELOR  UMANE  LA  FIRMA  APRODEM  S.A.
……………………………………….……………….115
      5.1 ANALIZA GESTIUNII RESURSELOR UMANE…………............115
      5.2 ANALIZA ASIGURĂRII CU FORŢĂ DE MUNCĂ………………..122
      CAP 6 CONCLUZII ŞI PROPUNERI ……………………………..128
      BIBLIOGRAFIE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu